Festkommitte´ / Kaffelista

Gäller för år 2020

Kaffelista
Januari :  Gottne                                    
Sonja Forsberg  Sk  (Nyckel ) 
Monika Vestman Rut Isaksson

Februrari : Mo
Årsmöte / Styrelsen    
 Mars:  Gottne 
Gunilla Kallin Sk  (Nyckel)
Anita Petterson
Ingrid Mårtensson ( Dy )
April : Mo                                              
Ing-Mari HellströmSk
Britt-Inger Westman
Maj: Mo
Elsie Lindblad Sk
Margot Sjöström
Siv Persson  
Juni
Sommarfest /Festkommitte’n

Augusti:Gottne Surströmming/Festkommite´
Septenber: Gottne
Gunvor Lindblad Sk (Nyckel)
Ery Håkansson
 Ingrid Sjöblom
Oktober:Mo 
Britt Lis Carlsson
Leif Carlsson
Britt Inger Nordin

November : Gottne
Karin Forsberg Sk (Nyckel)
Bengt Erik Sluugh
Ulla Sjölund

 December : Mo
Julfest / Festkommitte´n Sk =Sammankallande
                 
                  
                


Festkommitte´
Karin Forsberg Sk                             
Ingrid Mårtensson Dy
Sonja Forsberg
Britt Lis Karlsson
Ulla Sjölund
Birgitta Lundkvist
Sk = Sammankallande
 

 

 

 
Comments