Månadens jubilar(er) under år 2020

Oktobers  månads jubilar är Kersti Byström som fyller 85 år den 29/10
Ett stort GRATTIS från oss i PRO MoNamn                  År       Datum   
Sven Olof Sluugh   80     1940-04-27
Tore Forsberg        80     1940-07-23
Birger Håkansson  80     1940-08-16   

Sam Norman         85     1935-04-15
Arne Sjöblom        85     1935-06-01
Siv Svensson         85     1935-09-06
Kersti Byström       85     1935-10-29
Barbro Berglund    85     1935-12-05
Fritz Westberg      95       1925-08-15 Hedersmedlem  
Laila Westberg      92       1928-09-15 Hedersmedlem                       
   

Jubilarer är medlemmar i PRO Mo som fyller 80 , 85 , och 90 år  
och varje år efter 90 år 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Comments