Månadens jubilar(er) under år 2018

Jubilarer under November månad är
 Ernst Bergman som fyller 80 år den 8/11
Stig Lindblad som fyller 80 år den 18/11
Astrid Hellström som fyller 80 år den 21/11
Ett stort grattis från oss i PRO Mo


  
Våren Fågel, Fågel, Tit, Våren, Blå
   

Jubilarer är medlemmar i PRO Mo som fyller 80 , 85 , och 90 år  
och varje år efter 90 år 

Årets jubilarer 2018


Namn                                Datum                      År
 Siv Gustavsson         2018-01-24        80
Pirko Saxman            2018-02-03       80
Märta Stina Mähler 2018-02-04       80
Myrtle Backlund       2018-02-09       80
Karl Johan Edblad   2018-02-25       92   HedersmedlemP
Ingrid Sjöblom          2018-04-18        80
Karl Gösta Näsman  2018-05-11        85   
Fritz Westberg           2018-08-15       93  Hedersmedlem
Runo Hallin                2018-08-19        85
Naima Persson          2018-08- 23      80
Laila Westberg          2018-09-12        90 Hedersmedlem NyI
Inga Maj Jonsson     2018-09-29        85  
Ernst Bergman          2018-11-08         80
Stig Lindblad              2018-11-18          80
Astrid Hellström       2018-11-21          80

 
 
 
 
 
 
 
 
Comments