Övriga uppdrag i PRO Mo

Revisorer:    Elsy Lindblad        Tel.0660-91309
                          Nils Nilsson          Tel. 076-8357183
                         
Valberedning: Karin Forsberg   Tel. 070-6677608 Sammankallande
                                Britt Lis Karlsson Tel. 076-7699879
                               
Reseledare:       Conny Sallander Tel 070-3406769
Konsumentombud: Vakant
Trafikansvarig: Vakant
Kulturansvarig : Ingrid Mårtensson 0660 - 92232 076-7692232
Försäkringsansvarig : Vakant 
Boulesektion : Conny Sallander Tel 070-3406769 Börje Hellström Tel. 0660-91126
 Kommitte´ för underhållning: Karin Forsberg , Britt Lis Karlsson , Ulla Sjölund                                  
 
 
 
 
 
 
Underordnade sidor (1): Underhållning år 2021 PRO Mo
Comments