Övriga uppdrag i PRO Mo

Revisorer:    Elsy Lindblad        Tel.0660-91309
                          Bertil Sjölund        Tel. 0660 92035
                         
Valberedning: Karin Forsberg   Tel. 0660-92233  Sammankallande
                                Gunilla Kallin    Tel. 0660-92004 070-6677108
                               En vakant
Reseledare:       Gunilla Kallin    Tel. 0660-92004 070-6677108
Konsumentombud: Gerd Sluugh Tel. 0660-92277 
Trafikansvarig: Vakant
Kulturansvarig : Ingrid Mårtensson 0660 - 92232 076-7692232
Försäkringsansvarig : För närvarande Vakant
Boulesektion : Conny Sallander Tel 070-3406769 Börje Hellström Tel. 0660-91126
                                  
 
 
 
 
 
 
Comments