Referat om PRO Mo

Pro Mo

PRO Mo höll sitt årsmöte på Rättargården i Moliden den 23/6 Ordförande Ernst Bergman hälsade de närvarande välkomna . Årsmötet inleddes med en parentation som Birgitta Blomkvist höll över de 2 medlemmar som gått bort under året  dag till . Årsmötet fortsatte med godkännande av dagordningen . Till ordförande för årsmötet valdes Åke Forsberg och som sekreterare  Birgitta Blomkvist . Till att justera protokollet valdes Ulla Sjölund och Birgitta Håkansson . Föregående årsmötesprotokoll genomgicks . Verksamhetsberättelse ,Resultat och balansräkning godkändes . Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året .Valberedningen hade inget förslag på ny ordförande därför blir den posten vakant Till kassör valdes Åke Andersson ( 2 år ) Sekreterare Ulla Andersson ( 1 år kvar ) Studieorganisatör Ing Mari Hellström (1 år kvar  ) Ledamot Ingrid Mårtenson (avgår  ) Ledamot Kerstin Hedberg(1 kvar år ) Ledamot ) Ledamot Sören Byström ( 1 år kvar  ) En plats som ledamot i styrelsen är vakant  Till Revisorer valdes Elsie Lindblad ( 1 år Omval ) Nils Nilsson ( 1 år omval ) Valberedning Vakant Reseledare Conny Sallander ( 1 år omval ) Till kommitte´ för underhållning valdes Ulla Sjölund ( omval 1 år)         Avtackning gjordes av ordf. Ernst Bergman efter 12 år och kassör  Mona Kallin 11 år i styrelsen Ingrid Mårtensson avtackades som ledamot och valberedningen Karin Forsberg och Britt Lis Karlsson blev avtackade  Ordförande och sekreterare och för årsmötet av tackades med ett Örnkort för ett väl genomfört möte . Ordförande förklarade årsmötet avslutat. Därefter så inbjöds medlemmarna till  sommarfest  där det bjöds på Hamburgare ,Fika med goka´ka Ett lotteri såldes med ett digert prisbord  och lotterna hade en strykande åtgång Sedan kunde alla som ville gå en frågeslinga med kluriga frågor som Ulla Andersson knåpat ihop Dragning på det försålda lotteriet gjordes och alla med turen på sin sida fick välja sin vinst från prisbordet ,Ulla redovisade svaren på frågeslinga och de som lyckats bäst fick komma och välja en vinst Det blev en fin dag med härligt väder och en trevlig samvaro efter en lång tid med uppehåll p.g a pandemin   

                

Ernst Bergman

 

 
PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte på Föreningsgården i Gottne den 11/3 . Ordf. Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna. Dagens underhållare Anders Olsson kompisen  Micke hälsades också välkomna . Dagordningen för dagens möte godkändes  . Därefter var det dags för dagens underhållare att kliva upp på scenen. De presenterade sig och bjöd sedan på sång och musik i ett musikquiz där all fick testa sin kunskap i musikfrågor . Därefter så var det dags  för sedvanliga mötesförhandlingar . Föregående medlemsmötesprotokoll genomgicks och godkändes  . Ordförande rapporterade om den E-post som kommit till PRO Mo sedan förra medlemsmötet vilket bland annat handlade om bostadstillägg för pensionärer . Frågan  om deltagande i PRO Vetarna år 2020 togs upp men det fanns inget intresse bland de närvarande . PRO Mo:s programblad för år 2020 delades ut . Reseledare Conny Sallander tog emot anmälan för resan till Äldergalan i maj . och han skall kolla upp om protestresan till  Stockholm i Juni . Vid fikat så presenterades svaren på musikquizen och vinnaren fick ett pris . Sedan blev det dragning på lotteriet och  friskvårdskorten . Ordf. avslutade mötet med att tacka fikagruppen ( Anita P ,Gunilla K och Ingrid M )  för ett gott fika och Anders O och Micke för underhållningen De fick en stor applåd av de närvarande. .

Ernst Bergman

Pro Mo

PRO Mo höll sitt årsmöte på Församlingshemmet i Moliden den 19/2 Ordförande Ernst Bergman hälsade de närvarande välkomna . Dagens underhållare Patrik Lundstedt välkomnades . Två nya medlemmar välkomnades till föreningen . Årsmötet inleddes med en parentation som Birgitta Blomkvist höll över de 4 medlemmar som gått bort under 2019 , parentation avslutades med psalmen ” blott en dag ” som Patrik spelade till . Årsmötet fortsatte med godkännande av dagordningen med ett tillägg . Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellström och som sekreterare  Birgitta Blomkvist . Till att justera protokollet valdes Ulla Sjölund och Sigurd Håkansson . Föregående årsmötesprotokoll genomgicks . Verksamhetsberättelse ,Resultat och balansräkning godkändes . Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året .Till  styrelse valdes Ernst Bergman som ordförande ( Omval 1 år ) Kassör Mona Kallin ( 1 år kvar ) Sekreterare Ulla Andersson ( 2 år omval ) Studieorganisatör Ing Mari Hellström (1 år kvar  ) Ledamot Ingrid Mårtenson (1år kvar ) Ledamot Kerstin Hedberg( omval  2 år ) Ledamot ) Ledamot Sören Byström ( 2 år omval  )  Till Revisorer valdes Elsie Lindblad ( 1 år Omval ) Nils Nilsson ( 1 år omval ) Valberedning Karin Forsberg ( 1 år Omval Sammankallande ) Britt  Lis Karlsson ( 1 år omval  )  Reseledare Conny Sallander ( 1 år omval ) Till kommitte´ för underhållning valdes Karin Forsberg , Britt Lis Karlsson och Ulla Sjölund ( omval 1 år ). Patrik Lundstedt underhöll med sång ,musik , monologer och historier Ett mycket bra framförande som lockade fram många skratt bland de närvarande. Conny Sallander delade ut medaljer till de boulespelare som vunnit deltävlingar under fjolårets säsong .Ordförande och sekreterare och underhållaren för årsmötet tackades med en blomma och en rungande applåd . Därefter serverades det ett gott fika och under fikat sålde Robin Hörnkvist biljetter till äldregalan i maj . Ordförande avslutade årsmötet . Nästa medlemsmöte blir  den 11/3 i Gottne .

Ernst Bergman

 PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit till medlemsmöte den 22/1 på Föreningsgården  i Gottne . Ordf. Ernst Bergman hälsade välkommen till årets första träff och önskade alla en god fortsättning på det nya året . Även dagens underhållare hälsades välkommen och det var ett gäng från Ullånger som kallar sig för Cittragänget . Dagordningen för mötet godkändes .  Därefter underhöll Cittragänget med sång musik och diktläsning en  bra och trevlig underhållning . Efter underhållningen så blev det sedvanliga mötesförhandlingar .Föregående medlemmötesprotokollet upplästes och godkändes . Ordförande rapporterade om E-post m.m  som inkommit sedan förra mötet . Studieorg. Ing Mari informerade om de cirklar som är igång och nya cirklar som snart kommer att starta . Karin Forsberg från valberedningen informerade om att de som inte vill vara kvar i kaffegrupperna och festkommite´n skall höra av sig innan årsmötet . Sedan så blev det fika med goda mackor och en go´kaka . Ing Mari H och Kerstin Hedberg hade dragning på inlämnade friskvårdskort och vinsterna bestod av PRO:s skraplotter . Det blev också dragning på det försålda lotteriet och några hade turen på sin sida och komma fram och välja från prisbordet . Ordförande avslutade mötet med att tacka kaffegruppen ( Sonja F ,Monika W och Tore F ) för gott fika och Cittragänget för en bra underhållning och påminde om årsmötet den 19/2 i Moliden . 

Ernst Bergman

  
Cittragänget som underhöll på mötet 
PRO Mo åt julbord på Gästis i Bredbyn

PRO:s Mo:s  medlemmar åkte fredagen den 29/11 upp till Bredbyn för att äta julbord på Gästis Drygt 70 medlemmar hade anmält sitt intresse för äta julbordet . Vid  17.00 tiden var det samling och det bjöds på glögg och pepparkakor i väntan på julmaten. När alla hade tagit plats vid borden så var det dags att hämta mat från ett mycket fint dukat bord med mycket god mat. Under det att alla lät sig väl smaka av den goda julmaten så delade Ulla Andersson en julklapp till medlemmarna i form av en PRO:s skraplott i ett fint rött kuvert . Efter maten så bjöds det på kaffe med mycket godsaker till . Alla närvarande tyckte att det hade varit en lyckad kväll och trevligt att få pröva på ett nytt ställe  att äta julbordet på  . Styrelsen i PRO Mo vill härmed önska alla medlemmar En God Jul och Ett Gott Nytt År och på återseende nästa år

Ernst Bergman


PRO Mo

Medlemmarna i PRO Mo samlades på Församlingsgården i Gottne onsdagen den 6/11 för medlemsmöte Mötet började med att PRO Mo:s teater/revygrupp uppträde under temat ”Allsång i Gottne” ,en parodi på Allsång på Skansen . Det mimades till en del kända artister och publiken verkade stortrivas och hade roligt . När föreställningen var slut så blev det uppvaktning med rosor och en stor applåd. Delade ut rosorna  gjorde Sören Byström och Ing Mari Hellström från PRO Mo:s styrelse. Därefter blev det fika med goda mackor och go´kaka . Ulla Sjölund hade bakat go´kakorna . Efter fikapausen så blev det sedvanligt möte med protokolluppläsning .information om inkommen Epost .Uppgift om vilka affärer som medlemmar i PRO har rabatter på lämnades ut .   Listor för anmälan till årets julbord på Gästis  Bredbyn och köp av Proalmanackan för år 2020 fanns för att teckna sig på . . Reseledare Conny Sallander informerade om revyresan till Härnösand den 11/1 -20 och lista för anmälan skickades runt. Ing Mari Hellström och Kerstin Hedberg hade dragning på de friskvårdskort som lämnats in och flera stycken fick ta emot fina priser . Ordförande riktade ett tack till dagens fikagrupp (Karin , Bengt Erik, och Ulla ) som också fick en applåd för dagens goda fika . Mötet förklarades avslutat och det påmindes om julbordet på Gästis i Bredbyn

   Ernst Bergman

           

Ernst som Jerry Willams       Karin och Dan leder allsång   Ery som Brita Borg             Conny som Ove Törnkvist     Inger som Kikki Danielsson 

PRO Mo

PRO Mo hade bjudit in sina medlemmar till medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden onsdagen den 16/ 10 .Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna dagens medlemsmöte . Dagens gäst Ulla Svanholm ( Diabetessköterska ) hälsades också välkommen . Dagordningen godkändes . Ordet överlämnades till Ulla som talade om sjukdomen diabetes och hon gjorde detta på ett mycket lättfattligt sätt och en hel del frågor ställdes av de närvarande.  Ordf. tackade Ulla för ett mycket bra framförande och hon fick  fyra stycken PRO:s skraplotter och en rungande applåd . Protokollet från förra medlemsmötet genomgicks och godkändes . Ordf. rapporterade om den E-post som inkommit till föreningen . Under övriga frågor så röstades det för att julbordet skall ätas på Gästis Hotell i Bredbyn den 29/11 . Därefter var det dags för fikagruppen att servera dagens fika . När alla fått sitt fika så blev det 2 rundor bingo med PRO:s skraplotter som vinster . Kaffegruppen som idag var Britt Lis , Leif ,Britt Inger och Jens fick en varm applåd av de närvarande . Dan Bergkvist fick 4 stycken skraplotter för att han var allsångsledare på Surströmmingsfesten Augusti . Ordförande förklarade medlemsmötet avslutat och påminde om nästa möte den 6/11 .

Ernst Bergman

Ulla Svanholm som informerade om diabetes på mötet 


PRO Mo

PRO Mo bjöd in sina medlemmar   till   medlemsmöte onsdagen den 11 /9 på Föreningsgården i Gottne . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna och välkomnade också dagens underhållare som var Seniorkören från Domsjö PRO  . Dagordningen för mötet  godkändes . Därefter så intog Seniorkören scenen och sjöng många kända låtar med bland annat många texter av Lasse Berghagen Det var ett mycket bra framträdande av den duktiga kören . De fick många välförtjänta applåder av de närvarande. Protokollet från föregående medlemsmötet lästes upp av Ulla Andersson . Ordf. redogjorde för den E-post som inkommit sedan förra mötet . Studieorg. Ing Mari Hellström presenterade vilka cirklar som startar i höst och vilka nya cirklar som är på gång . Det fanns möjlighet att anmäla sitt intresse för de nya cirklarna Reseledare Conny Sallander tog upp anmälan för hemliga resan den 2/10 . Sedan så bjöd kaffegruppen på fika . Mötet avslutades och ordf. tackade kaffegruppen ( Gunvor L , Ery H , Ingrid S , Tore H , Arne S ) för gott fika och de fick en stor applåd av de närvarande . Seniorkören fick också en stor applåd för sitt fina uppträdande. Nästa medlemsmöte är i Moliden den 16/10

Ernst Bergman

Ledare för Seniorkören PRO Domsjö          Seniorkören från PRO Domsjö som underhöll på Medlemsmötet 
PRO Mo

PRO Mo hade bjudit in sina medlemmar till surströmmingsfest den 28 /8 på Föreningsgården i Gottne . Det var cirka 60-talet medlemmar som kom för att njuta av denna delikatess som surströmming är   . Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och även dagens underhållare Dan Bergkvist hälsades välkomna . Festen inleddes med  allsång som Dan höll i . Därefter serverade festkommitte´n surströmming med allehanda tillbehör . Ett lotteri såldes med många fina vinster där lotterna hade strykande åtgång . Medan det dukades av så sjöng Dan några sånger  . Sedan var det dags för kaffe/te och en god go´kaka . Det blev därefter dragning på det försålda lotteriet med många fina vinster . Vid festens avslutning så tackade ordf. festkommttte´n ( Karin F, Britt Lis K ,Sonja F ,Ingrid M och Gunilla K )och styrelsen för en mycket trevlig fest , de som ordnat och skänkt vinster till lotteriet , Ulla Andersson som fixat tunnbrödet  , Karin F , Britt Lis K och Sonja F som bakat go´kakorna , ordf. upplyste att surströmmingen var skänkt av Ruben Madsen ( Ulvöprinsen ) Samtliga fick en stor applåd . Ordförande avslutade dagens fest med att tacka alla som kommit och bidragit till gemytlig stämning och påminde om nästa medlemsmöte den 11/9 i Gottne .

  Ernst Bergman

    

                             


PRO Mo:s ordförande kollar på surströmmingen       Festkommitte´n med nyöppnade burkar       Mona och Ulla tar betalt av gästerna 

 

      

PRO Mo

PRO Mo hade bjudit in sina medlemmar till surströmmingsfest den 28 /8 på Föreningsgården i Gottne . Det var cirka 60-talet medlemmar som kom för att njuta av denna delikatess som surströmming är   . Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och även dagens underhållare Dan Bergkvist hälsades välkomna . Festen inleddes med  allsång som Dan höll i . Därefter serverade festkommitte´n surströmming med allehanda tillbehör . Ett lotteri såldes med många fina vinster där lotterna hade strykande åtgång . Medan det dukades av så sjöng Dan några sånger  . Sedan var det dags för kaffe/te och en god go´kaka . Det blev därefter dragning på det försålda lotteriet med många fina vinster . Vid festens avslutning så tackade ordf. festkommttte´n ( Karin F, Britt Lis K ,Sonja F ,Ingrid M och Gunilla K )och styrelsen för en mycket trevlig fest , de som ordnat och skänkt vinster till lotteriet , Ulla Andersson som fixat tunnbrödet  , Karin F , Britt Lis K och Sonja F som bakat go´kakorna , ordf. upplyste att surströmmingen var skänkt av Ruben Madsen ( Ulvöprinsen ) Samtliga fick en stor applåd . Ordförande avslutade dagens fest med att tacka alla som kommit och bidragit till gemytlig stämning och påminde om nästa medlemsmöte den 11/9 i Gottne .

  Ernst Bergman

PRO Mo

PRO Mo bjöd in sina medlemmar till sommarfest den 26 juni . Nytt för i år var att festen hölls vid MODO:s Vagga i Moliden . Ett femtiotal hade hörsammat inbjudan . Ordf. Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna . Dagens program presenterades . Festen började med att alla bjöds på nygrillade hamburgare med allehanda tillbehör. Ing Mari Hellström sålde lotter med många fina vinster . Ulla Andersson som ansvarade för frågeslingan började med att läsa sagan om den  ”Lille Grå ” sedan delade hon  ut svarstalonger för frågeslingan med 12 stycken kluriga frågor . Därefter bjöds det på kaffe/te med en god hembakt go´kaka . Ulla redovisade svaren på frågorna och de 10 som hade mest rätta svar fick en välja en vinst från prisbordet . Dragning hölls på det försålda lotteriet och de med turen på sin sida fick välja en vinst från det digra vinstbordet . Ordförande tackade alla som hjälpt till att ordna den trevliga fest och de som skänkt vinsterna till lotteriet och frågeslingan . Ordf. önskade alla en skön sommar och påminde om surströmmingsfesten den 28 Aug. i Gottne .Ernst Bergman

  


Servering av hamburgare                                        Vinstbord för lotteriPRO Mo

Pro Mo hade inbjudit sina medlemmar till medlemsmöte den 22/5 på MIK:s klubbstuga i Moliden Ordförande Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna . Mats Falck från Gottne IF hälsades också välkommen . Dagordningen genomgicks och godkändes.  Ordet överlämnades till Mats Falck som informerade om att Gottne IF har önskemål att få så många som möjligt att arbeta ideellt på deras fotbollsmatcher . Till exempel att baka fikabröd ,hjälpa till med servering på matcherna m.m . De som känner sig kunna hjälpa till kan höra av sig ansvariga i Gottne IF . Protokollet från förra mötet upplästes och godkändes . Ordförande rapporterade om inkomna skrivelser och rapporter sedan förra mötet. Karin Forsberg informerade om församlingsresan som PRO Mo gör tillsammans med Mo Församling i Augusti . Reseledare Conny Sallander informerade om resan som kallas  ” Formstråket ”och sker den 13/6 . En hemlig resa kan bli aktuell till hösten . Därefter var det dags för fikagruppen att servera dagens fika som bestod av macka och go´kaka. Efter fikat så var  det dags för växtauktionen på växter som medlemmarna skänkt . Behållningen från auktionen gav ett välkommet tillskott till föreningens kassa . Ordförande förklarade dagens möte avslutat och riktade ett tack till  Elsie , Margot och Siv som fixat ett gott fika och de  fick en  applåd av de närvarande .Nästa möte blir sommarfesten den 26/6 .

Ernst Bergman                                                                                                                                                                           PRO Mo


Medlemmar i PRO Mo samlades till medlemsmöte på MIK:s  klubbstuga den 10/4 .  Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna och dagens föreläsare C .B Öberg hälsades  även han välkommen . Cirka 50 talet hade hörsammat inbjudan till mötet . Dagordningen för mötet godkändes . C B öberg visade de närvarande hur man skall köra i en cirkulationsplats . För många kan det vara bra att veta hur man kör in och ut ur en cirkulationsplats . Han upplyste även vad man skall vid påkörning av djur . Han tackades med  4 stycken PRO :s skraplotter och en stor applåd . Sekr. Ulla Andersson föredrog föregående medlemsmötes protokoll som godkändes . Rapporter och skrivelser som inkommit sedan förra mötet genomgicks . Programmet PRO Mo 2019 har delats ut tillsamtliga medlemmar . Studieorg. Ing Mari H. rapporterade om cirklar som är på gång till hösten : Reseledare Conny S .informerade om resor som är aktuella och intresserade kunde anmäla sig . Karin F som är ansvarig för uppvaktningar redogjorde för vilka 80 och 85 åringar som hon besökt och uppvaktat. Därefter så bjöds det kaffe/te med macka och en hembakt go´kaka . De som ansvarade för dagens fika ( Ing Mari H. ,Britt Inger W.  ,Börje H .och Göran W ). fick ett stort tack och en applåd för ett gott  fika . Ordförande förklarade dagens möte avslutat och påminde om nästa möte den 22/5 i Moliden .


Ernst Bergman                                                                                                                                                                           PRO Mo


Medlemmar i PRO Mo samlades till medlemsmöte den 13/3 på Föreningsgården i Gottne  Ordf. Ernst Bergman hälsade de välkommen   och Sångkören ”Tontykt ” från Husum välkomnades  också. Dagordningen  godkändes . Sedan intog ”Tontykt ”  scenen . De spelade och sjöng många välkända melodier . Föregående protokoll  godkändes . Ordförande rapporterade att : kommitten´ för underhållning  har klart  år 2019  . Friskvårdskortet  delades ut på mötet  ( Ing Mari Hellström  informerade om hur friskvårdskortet skall fyllas i ) . Nyvalde reseledaren Conny Sallander presenterade vilka resor som är aktuella. Studie. Org Ing Mari Hellström upplyste om cirklar som är igång och nya cirklar  . Mötet beslutade att PRO Mo inte skall delta i PRO:s vetartävling . PRO Mo:s program för 2019 delades ut . Gunilla Kallin avtackades med en blomma och en applåd för sin tid som reseledare. ”Tontykt ” intog scenen igen och spelade och sjöng flera välkända låtar . De fick en välförtjänt applåd för ett mycket fint framträdande . Efter fika så blev det dragning på det försålda lotteriet . Ordförande avslutade mötet med att tacka de som skänkt vinster till lotteriet och dagens fikagrupp ( Anita P Gunilla K och Ingrid M och Tage P ) de fick en välförtjänt applåd. Nästa möte är den 10 /4 i Moliden

Ernst BergmanTontykt från Husum underhöll på medlemsmötet i gottne


PRO Mo :s årsmöte på Församlingshemmet i Moliden

PRO Mo  hade inbjudit sina medlemmar till årsmöte den 23/2 på Församlingshemmet i Moliden Ordf. Ernst Bergman hälsade de cirka 50 stycken medlemmar som hörsammat inbjudan välkomna . Dagens underhållare Andreas Nilsson hälsades också välkommen . Årsmötet började med en parentation som Susanne Olofsson och Marie Hörnell höll för de 7 stycken medlemmar som gått bort under år 2018 .  Det blev en mycket fin och stämningsfull stund som Susanne och Marie genomförde på ett proffsigt sätt. Susanne och Marie tackades med var sin  blomma .  Årsmötet fortsatte med godkännande av dagordningen . Till ordförande för årsmötet valdes Stig Lindblad och som sekreterare valdes Ulla Andersson Till protokolljusterare valde Kerstin och Hasse Hedberg . Förra årsmötesprotokollet godkändes . Verksamhetsberättelse ,Resultat och balansräkning godkändes . Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året .Till  styrelse  valdes Ernst Bergman som ordförande ( Omval 1 år ) Kassör Mona Kallin ( 2 år omval ) Sekreterare Ulla Andersson ( 1 år kvar ) Studieorganisatör Ing Mari Hellström (omval 2 år ) Ledamot Ingrid Mårtenson ( omval 2 år ) Ledamot Kerstin Hedberg( Nyval 2 år ) Ledamot Sören Byström ( 1 år kvar  )  Till Revisorer valdes Elsie Lindblad ( 1 år Omval ) Nils Nilsson (1 år Nyval ) Valberedning Karin Forsberg ( 1 år Omval Sammankallande ) Britt  Lis Karlsson ( 1 år Nyval )  Reseledare Conny Sallander ( 1 år nyval ) Till kommitte´ för underhållning valdes Karin Forsberg , Britt Lis Karlsson och Ulla Sjölund . Andreas Nilsson underhöll med visor av Dan Andersson  det var ett mycket bra framförande och för detta fick han en rungande applåd . Ordförande och sekreterare för mötet tackades med en blomma för ett väl genomfört årsmöte. Conny Sallander som slutar i styrelsen fick också en blomma . Årsmötet avslutades  gott fika med som bestod av smörgåstårta och go´kaka  Ordf. påminde om nästa medlemsmöte den 13 /3 på Föreningsgården i Gottne .

Ernst Bergman


   
Andreas Nilsson sjöng Dan Andersson      Karin Conny lyssnade på Andraes                      Susanne Olofsson höll parentationMedlemsmöte i Gottne med PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte den 23/1 på Föreningsgården i Gottne  Ordf. Ernst Bergman hälsade 43 stycken medl. välkomna som kommit till årets första möte och önskade alla god fortsättning på det nya året . En ny medlem hälsades välkommen med en stor applåd och hon får gratis fika dagen till ära . Robin Hörnkvist från Scenklart AB hälsades också välkommen . Dagordningen för mötet godkändes . Föregående medlemsmötesprotokoll genomgicks och godkändes . Ordförande informerade om det som hänt sedan förra mötet.  Studieorg. Ing Mari Hellström informerade om de cirklar som är på gång . Karin F från valberedningen informerade om vad som kommer att tas på årsmötet . Robin informerade om äldregalan i Maj och sålde biljetter till galan . Efter biljettförsäljningen så var det dags för dagens fikagrupp att servera kaffe/ macka och go´kaka . Dagens möte avslutades med bingo där vinsterna bestod av PRO:s skraplotter. Dagens fikagrupp som var Sonja ,Monika , Tore och Bengt och de fick en applåd för ett gott fika. Nästa möte blir årsmötet på Församlingshemmet i Mo den 20 feb. kl. 13.00.

Ernst Bergman


PRO Mo åt julbord på Ledings Bygdegård


Medlemmarna i PRO Mo åkte söndagen den  2/12 till Bygdegården i Leding för att äta julbord . Ett 70 - tal medlemmar hade anmält sig till dagens julbord . Mona Kallin och Ulla Andersson tog emot gästerna som betalade och prickades av på anmälningslistan och de fick varsin PRO skraplott . När alla hade bänkat sig vid borden så hälsade dagens värdinna Ann Sofie Molander alla välkomna  till Ledings Bygdegård och presenterade vad det fanns att hämta på julbordet och vad som skulle hända i övrigt skulle hända  . Från borden kunde alla i en viss turordning hämta mat från julbordet där det fanns mycket att välja på . Det fanns det mesta på julbordet som hör julen till och alla lät sig väl smaka. Därefter blev det dragning på det lotteri som sålts och de som hade turen på sin sida fick hämta sin vinst  . Jultomten dök också upp till de närvarande barnens förtjusning och de fick ett paket var ur tomtens julklappssäck . Sedan var det dags för kaffe med efterrätt och go´doppa . Det var en  trevlig upplevelse tyckte  medlemmarna i PRO Mo att för tredje året i rad åka till Leding och äta julbord . Styrelsen i PRO Mo vill önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År och på återseende nästa år .

Ernst Bergman


 
Nisse Nilsson med fru på julbord i Leding   Ulla och Ing Mari äter julbord Leding
PRO Mo

Medlemmarna i PRO Mo samlades till medlemsmöte på Föreningsgården i Gottne onsdagen den 7/11 . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna även dagens föreläsare Agneta Fredriksson Edin välkomnades .  En ny medlem hälsades välkommen i föreningen och på sitt första möte bjuds medlemmen på gratis fika . Efter att dagordningen för mötet godkänts så överlämnades ordet till Agneta . Agneta informerade om hur man skall klara av en kris i samhället  med mat värme m.m . Det var en mycket tänkvärd information med hur man klarar av om det oväntade händer .  Agneta fick en  stor applåd för ett bra framförande .  Mötet fortsatte med att Ulla Andersson läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes av de närvarande . Ordförande rapporterade om inkommande E-post. Reseledare Gunilla Kallin informerade om revyresan till Härnösand den 2/2 2019 . Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad  ( 250 kr per år ) trots att PRO Riks höjt med 20 kr och distriktet  PRO Ångermanland med 5  kr . Därefter bjöds det på ett gott fika med goda mackor och go´kaka . Ordförande tackade dagen fikagrupp som var Karin F ,Ulla S och Bergt Erik och de fick en varm applåd av de närvarande Nästa medlemsmöte är julbordet i Leding den 2/12 kl. 15.00  Mötet förklarades avslutat .

Ernst BergmanPRO Mo

Medlemmar i PRO Mo samlades för medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden onsdagen den 17/10. Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna .  Dagordningen  för mötet genomgicks och godkändes . De närvarande fick lyssna på monologer av Henning Lundström som spelades upp från You Tube  och det blev många skratt bland lyssnarna  . Sekreterare Ulla Andersson föredrog protokollet från föregående medlemsmöte och det godkändes . Ordförande rapporterade om  den E-post som inkommit till föreningen . Det blir julbord på Ledings Bygdegård den 2/12 kl.15.00 och en lista gick runt där intresserad fick anteckna sig . Därefter bjöds det på ett gott fika som dagens kaffegrupp ordnat . Mötet  avslutades med 2 omgångar bingo där vinsterna bestod av PRO:s skraplotter . Ordförande tackade dagens fikagrupp ( Britt-Lis och Leif Karlsson , Britt-Inger och Jens Nordin ) för gott fika och de fick en varm applåd av de närvarande Det påmindes om nästa medlemsmöte som är den 7/11 på  Föreningsgården i Gottne  .

Ernst Bergman


  

Medlemmar i PRO Mo samlade på MIK:s klubbstuga i Moliden för medlemsmöte


PRO Mo

PRO Mo hade bjudit medlemmarna  till ett  medlemsmöte onsdagen den 12 /9 på Föreningsgården i Gottne . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna och välkomnade också dagens underhållare som var  Göran och Linnea Berggren . Dagordningen föredrogs och godkändes . Därefter så var det Göran och Linneas tur att underhålla med en musikquiz på 10 stycken melodier . Ingen lyckades med alla rätt men de bästa fick komma fram och få vinst .  Föregående medlemsmötesprotokoll upplästes av Ulla Andersson och efter justering blev det godkänt . Information av den E-post som kommit till föreningen sedan förra mötet lämnades. Studieorg. Ing Mari Hellström rapporterade om cirklar som startar nu denna månad och undrade om det finns intresse för en cirkel i träslöjd med Sören Byström som cirkelledare  och en cirkel som kallas ” Den digitala klyftan ” . Efter detta så var det dags för kaffe med macka och en go´kaka  Ordförande tackade Göran och Linnea för en bra underhållning och de fick PRO:s skraplotter och var sitt  paket tunnbröd. De fick även en stor applåd av mötesdeltagarna . Ordförande avslutade dagens medlemsmöte med att tacka  fikagruppen som bestod av Gunvor L Ingrid S och Ery Håkansson även de fick en stor applåd för ett gott fika  . Nästa medlemsmöte blir i Moliden den 17/10

Ernst BergmanGöran och Linnea som underhöll på medlemsmötet i Gottne


PRO Mo


PRO Mo samlade sina medlemmar för surströmmingsfest den 22 augusti på Gottne IF:s Föreningsgård i Gottne . Det var drygt 60-talet medlemmar som kom till Föreningsgården för att njuta av denna delikatess som surströmming är i mångas tycke  . Ingen föranmälan behövdes men det fanns det fanns surströmming till alla. Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och även dagens underhållare Siv och Lars Erik  i  ”Skogsfalke ” hälsades välkomna . Festen inleddes med att Siv och Lars Erik spelade och sjöng många fina och hörbara melodier . Därefter serverades det surströmming med allehanda tillbehör med bland annat ” Blana ” och alla åt med god aptit . Ett lotteri såldes med många fina vinster där lotterna hade strykande åtgång . Medans det dukades av så spelade Siv och Lars Erik några fina och kända låtar . Sedan blev det dags att ha dragning på de försålda lotterna och dom med lite tur fick komma och välja från det fina vinstbordet . Sedan var det dags för kaffe/te och en god go´kaka . Innan dagens trevliga fest avslutades så tackade ordförande dagens festkommitte´ ( Karin , Britt Lis  Sonja och Ingrid )  för en riktigt fin och väl genomförd fest och dom fick en stor och värmande applåd . Dagens underhållare fick också en ett tack och en stor applåd för en trevlig underhållning med många fina och kända melodier . Ordförande avslutade dagens fest med att tacka alla som kommit och bidragit till en gemytlig samvaro och påminde om nästa medlemsmöte den 12/9 i Gottne .

  Ernst Bergman     

Skogsfalke spelar och sjunger                         Publiken lyssnar på fin musikPRO MO

PRO Mo bjöd in de som fyller 65 år detta år till en informations och grillkväll hemma hos Karin och Ernst i Gottne . Ordförande Ernst Bergman hälsade de som tackat ja till inbjudan välkomna . De närvarande fick information om PRO från riksplanet ner till den  lokala föreningen ( PRO Mo ) Av informationen framkom att det finns många fördelar med att vara medlem i PRO . Medlemmarna i PRO Mo:s styrelse presenterades . Informationsmaterial delades ut med bland annat en PRO skraplott med chansen att vinn en miljon kronor . Därefter bjöds det på nygrillade hamburgare med diverse tillbehör . Kvällen avslutades med kaffe och en go´kaka som Karin bakat . En trevlig kväll avslutades och PRO Mo fick flera nya medlemmar .

Ernst Bergman


 

PRO Mo:s styrelse samlade innan grillfesten


PRO Mo

Medlemmar i PRO Mo samlades på ” Lasse Ragnars torp ” den 27 juni för årets sommarfest . Vädret var det bästa tänkbara med värme och solsken . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna och dagens underhållare Bo Inge Jonsson från Bredträsk hälsades också  välkommen .  Ordförande presenterade dagens program . Först så bjöds det på grillade hamburgare med tillbehör. Bo Inge spelade många kända melodier  på sitt dragspel . Ett lotteri såldes med många fina vinster . Dragning hölls på de sålda lotterna och de med turen på sin sida fick komma fram och välja från vinstbordet . Därefter så bjöds det kaffe med hembakt go´kaka . De närvarande fick röra på benen och testa sitt kunnande  på en frågeslinga med 12 kluriga frågor som Ulla Anderson knåpat ihop . Ulla läste upp svaren på frågorna och de lyckats bäst fick komma fram och välja en vinst . Ordförande avslutade dagens fest med att tacka Tore och Sonja för att vi fick komma till deras fina torp för tionde året . Dagens underhållare tackades för en fin underhållning med 2 paket tunnbröd och en stor applåd .De som ordnat denna fest  och skänkt vinster till lotteriet tackades med en applåd .  Ordförande önskade alla en fortsatt fin sommar och påminde om nästa träff som är  surströmmingsfesten i Augusti

Ernst Bergman

            

Bo Inge som underhöll på festen         Conny , Karin och Mona serverade hamburgare
PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden onsdagen den 23/5 . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet . Dagordningen för dagens möte  godkändes . Sekreterare Ulla Andersson läste upp föregående medlemsmötesprotokoll som godkändes. Ordförande rapporterade om de skrivelser som inkommit sedan förra medlemsmötet . Karin Forsberg informerade om församlingsresan som görs tillsammans med Mo församling i Augusti och de uppvaktningar hon gjort av de i PRO Mo som fyllt år . Studieorg. Ing Mari Hellström presenterade flera cirklar som finns att tillgå i ABF:s regi . Dagens kaffegrupp bjöd på ett gott fika med macka och go´kaka . Därefter blev det auktion på växter som medlemmarna skänkt. Auktionen gav ett bra tillskott i föreningens kassa . Ordförande avslutade dagens möte och riktade ett stort tack till dagens kaffegrupp som bestod av Elsie , Margot och Siv och de fick en stor applåd av de närvarande . Nästa medlemsmöte blir sommarfesten på ”Lasse Ragnars torp ” den 27 juni


Ernst Bergman                                                                                                                                                                           


PRO MO:s medlemmar samlades till medlemsmöte den 11 april på MIK:s klubbstuga i Moliden. Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna och dagens gäst Robin Hörnkvist hälsades även han välkommen . Cirka  44 medlemmar kom till mötet . Dagordningen godkändes. Sekreterare Ulla Andersson föredrog protokollet från förra medlemsmötet och det godkändes . Robin Hörnkvist berättade om Äldregalan i maj och sålde biljetter till galan . Rapporter lämnades om skrivelser och protokoll som inkommit sedan förra mötet. Programmet PRO Mo 2018 har delats ut till samtliga medlemmar .   Reseledare Gunilla Kallin rapporterade om aktuella resor och de som var intresserade kunde anmäla sig . Studieorganisatören Ing Mari Hellström upplyste om de cirklar som är på gång . Karin Forsberg som är ansvarig för uppvaktningar på födelsedagar inom PRO Mo rapporterade om att hon hade  uppvaktat en 85 åring . Därefter var det dags för fika med macka och go´kaka . Dagens fikaansvariga var Mari Hellström och Britt Inger Westman och de tackades med en stor applåd. Efter fikat spelades det två omgångar bingo där vinsterna bestod av PRO:s skraplotter. Ordförande avslutade mötet och påminde om nästa medlemsmöte i maj med växtauktion

Ernst Bergman                                                                                                                                                                           

PRO Mo


PRO Mo hade in bjudit till  medlemsmöte den 14/3 på Föreningsgården i Gottne  Ordf. Ernst Bergman hälsade  de cirka 50 stycken medl. som kommit till mötet välkomna .Dagens gäst som var Dick Danielsson från polisen i Ö-Vik  hälsades också välkommen . Dagordningen för mötet godkändes. Därefter så var det Dicks tur att informera om hur man som äldre skyddar sig mot brott och hur man skall agera när man blir utsatt för bedrägeriförsök . En mycket intressant och lärorik information . Han  fick en stor applåd och några PRO:s skraplotter för ett bra framförande . Förra medlemsmötesprotokollet  upplästes och godkändes . Skrivelser som inkommit sedan förra genomgicks . Reseledare Gunilla Kallin informerade om att en resa till trädgårdsmässan i Umeå skall göras ihop med Anundsjös PRO i April . Nya studieorganisatören Ing Mari Hellström berättade om vilka cirklar som är på gång och intresserade fick anmäla sig  . Det beslutades att fikat på medlemsmötena hädanefter skall kosta 50 kr. PRO MO:s  program för 2018 delades ut . Efter fikat så blev det dragning på lotteriet . Ordförande avslutade mötet och tackade fikagruppen Gunilla , Anita och Ery för ett gott fika. Nästa medlemsmöte blir den 11 April i  Moliden

Ernst Bergman

Dick Danielsson från polisen i Ö-Vik informerar 
om brott och bedrägerier mot äldre


Årsmöte PRO Mo


PRO Mo hade kallat sina medlemmar till årsmöte den 21/2 på Församlingshemmet i Moliden . Ordf. Ernst Bergman hälsade de närvarande välkomna Dagens gäster Åke Forsberg och Birgitta Blomkvist välkomnades också . Dagordningen genomgicks och godkändes . Till ordförande för årsmötet valdes Åke Forsberg och som sekreterare valdes Birgitta Blomkvist . Till protokolljusterare valdes Birgitta Lundkvist och Conny Sallander . Fjolårets mötesprotokoll upplästes och godkändes. Verksamhetsberättelse , Resultat och Balansräkning godkändes . Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna  året . Till styrelse  valdes Ernst Bergman som ordförande ( Omval 1 år ) Kassör Mona Kallin ( 1 år kvar ) Sekreterare Ulla Andersson ( Omval 2 år ) Studieorganisatör Ing Mari Hellström ( Fyllnadsval 1 år ) Ledamot Ingrid Mårtenson ( 1 år kvar ) Ledamot Conny Sallander ( Nyval 2 år ) Ledamot Sören Byström ( Nyval 2 år )  Till Revisorer valdes Elsie Lindblad ( 1 år Omval ) Nils Nilsson (1 år Nyval ) Valberedning Karin Forsberg ( 1 år Omval Sammankallande ) Britt  Lis Karlsson ( 1 år Nyval )  Reseledare Gunilla Kallin ( 1 år Omval ) Försäkringsombud John Gulliksson ( 1 år Nyval ) Konsumentombud Gerd Sluugh  (1 år Omval ). Marie Hörnell underhöll med en barnkör från Moskolan och Gottne skolan . Birgitta Blomkvist höll en parentation över de 3 medlemmar som lämnat oss under året . Ljuständningen  sköttes av Ing Mari Hellström . Det var 3 stycken som slutade i styrelsen och de blev avtackade med varsitt presentkort och en stor applåd . Bertil Sjölund slutar som revisor men han var inte närvarande p.g a sjukdom även han avtackades med ett presentkort och en applåd . Årsmötets ordförande och sekreterare fick var sitt presentkort för ett väl genomfört möte och även de fick en applåd av de närvarande  Marie Hörnell med barnkör fick ett stort tack för den fina underhållningen Årsmötet avslutades med kaffe/ te och en jättegod smörgåstårta.


Ernst Bergman


   

Marie Hörnell som underhöll med barnkör              Åke och Birgitta på PRO Mo:s årsmöte


Medlemsmöte i Gottne med PRO MoPRO Mo höll sitt medlemsmöte den 24/1 på Föreningsgården i Gottne  Ordf. Ernst Bergman kunde hälsa 43 stycken medlemmar som kommit till årets första möte välkomna .Dagens underhållare Bengt Öhgren hälsades också välkommen . En god fortsättning på det nya året tillönskades alla . Dagordningen för mötet genomgicks  och godkändes . Därefter underhöll Bengt med sång och musik och en och annan historia . Han spelade och sjöng gamla ock kända melodier . Mötet fortsatte med att föregående medlemsmötesprotokoll upplästes och godkändes . Protokoll och skrivelser som inkommit  sedan förra mötet genomgicks . En utvärdering av julbordet på Ledings Bygdegård gjordes och alla var överens om att det var bra och att det bör göras även nästa jul . En cirkel för att rensa upp i datorn så att den blir snabbare kommer att startas med Per Håkansson från ABF som ledare . En lista som är intresserade skickades runt . Biljetter till Äldregalan i Maj är reserverade  (40  st.  ) Robin Hörnkvist kommer och säljer biljetterna på medlemsmötet den 11 April . Mötet avslutades med fika som Sonja och Monika ordnat och Bengt spelade några låtar till . Ordförande tackade Bengt för funderhållningen , Sonja och Monika för det goda fikat och förklarade medlemsmötet avslutat . Nästa möte är årsmötet den 21/2 på Mo Församlingshem .


Ernst Bergman


        

Bengt Öhgren som underhöll på medlemsmötet     Medlemmar vid fikabordet


Julbord på Ledings Bygdegård  med PRO Mo

Medlemmarna i PRO Mo åkte lördagen den  9/12 till Ledings Bygdegård för att äta julbord . Trots det besvärliga väglaget så kom det 66  av 67 stycken som anmält sitt intresse . Alla medlemmar i PRO Mo   som kommit till Ledings Bygdegård  för att äta julbord fick varsin skraplott i julklapp.  Klockan 15.00 skulle det serveras julmat men på grund av att en del hade problem att komma i tid beroende på väglaget  så blev det cirka en halvtimmas försening ,  innan Christina Göransson från Ledings Bygdegårdsförening  kunde hälsa gästerna välkomna och presentera vad som det skulle bjudas på i matväg .  I viss turordning så kunde gästerna ta en tallrik och förse sig av det goda på julbordet . Det fanns det mesta på bordet som hör julen till och alla lät sig väl smaka . Det blev också dragning på det lotteri som sålts och några som hade turen på sin sida kunde hämta sin vinst . Jultomten dök också upp till de närvarande barnens förtjusning och han delade ut några paket ur julklappssäcken . Sedan var det dags för kaffe med go´doppa . Det var en trevlig upplevelse att för andra året i rad åka till Leding och äta julbord tyckte alla närvarande . Styrelsen i PRO vill önska alla våra medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År och på återseende nästa år.

          Ernst Bergman                                                   


 

    

PRO medlemmar i väntan på mat                                           Jultomten delar ut julklappar


Pia ,  Conny och Bengt Erik sitter och väntar på att få äta julbord
Medlemsmöte i Gottne med PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte den 8/11 på Föreningsgården i Gottne  Ordf. Ernst Bergman hälsade de cirka 60 stycken medlemmar som kommit till mötet välkomna . Två nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen med en applåd och för dagen gratis fika. Från ABF kom Per Håkansson med 4 stycken ur gruppen Mixen och de välkomnades också . Dagordningen för dagen blev godkänd . Därefter så fick Per och de fyra ur Mixergruppen inta scenen . De bjöd  ett fantastiskt uppträdande som gick hem hos de närvarande . Dom fick efter sitt fina framträdande en stor och välförtjänt applåd och några skraplotter med chans på miljonvinst . Mötet fortsatte med att föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes . Under punkten rapporter och övriga frågor så redogjordes för de skrivelser och protokoll som inkommit sedan förra mötet . Det beslöts att medlemsavgiften till PRO för  2018 skall vara oförändrad ( 250 kr/år ). PRO:s almanacka för år 2018 kunde beställas . De som vill åka till Revyn i Härnösand den 10/2 -18 kunde anmäla sig till reseledaren Gunilla Kallin . En anmälningslista för att äta julbord på Ledings Bygdegård skickades runt . Ordförande som fyllde år den här dagen blev hyllad med sång och fyrfaldigt leve . Sedan var det dags för fika med goda smörgåstårtor som Karin Forsberg gjort och äppelkaka som Gerd Sluugh bakat  . Dragning på det lotteri som sålts gjordes och några med turen på sin sida  fick komma fram och välja från vinstbordet  Mötet avslutades med att ordförande tackade de som skänkt vinster till lotteriet och dagens kaffegrupp  ( Gerd , Karin och Bengt –Erik  ) fick en stor applåd för det goda fikat . Nästa träff blir för att äta julbord på Ledings Bygdegård den 9/12 .

Ernst Bergman

Per Håkansson från ABF med några ur gruppen Mixen
som gjorde ett bejublat framträdande på medlemsmötet
 

PRO Mo

PRO M o hade inbjudit till medlemsmöte den 11 Oktober på MIK:S klubbstuga i Moliden . Ordförande Ernst Bergman hälsade de cirka 50 medlemmar som kommit till dagens möte Dagens föreläsare Stig Lindblad välkomnades också . Dagordningen genomgicks och godkändes . Därefter var det dags för Stig att visa bilder och berätta om sågverksepoken ifrån cirka 300 år tillbaka och fram till dess sågverksamheten upphörde . En mycket intressant framförande av en mycket påläst föreläsare . Stig tackades med en stor applåd och 2 stycken PRO-skraplotter . Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes . Ordförande rapporterade om de  protokoll och skrivelser som inkommit sedan förra mötet. En insamlingsbössa till förmån för ”Världens Barn ” cirkulerade runt bland de närvarande och dagens intäkter för fikat hamnade också i insamlingsbössan . Därefter bjöds det på gott fika av dagens fikagrupp  ( Leif och Britt Lis)  som också fick en välförtjänt applåd av de närvarande . Innan mötet avslutades så berättade ordförande en ” Fräckis ”.   Nästa möte blir på Föreningsgården i Gottne den 8 Nov.

Ernst Bergman

Stig Lindblad som berättade om Sågverksepoken i Mo

 

 

PRO Mo

 

PRO Mo hade  inbjudit  sina medlemmar  till medlemsmöte den 13 sept. på Gottne IF:s Föreningsgård Ordförande Ernst Bergman hälsade de närvarande välkomna och dagens gäst  Per Håkansson från ABF välkomnades också . En ny medlem hälsades välkommen med en applåd. Dagordningen för mötet godkändes . Första punkten på dagens möte var information  av Per om de studiecirklar  som ABF har att erbjuda Det finns en hel del att välja på enligt en folder som kallas Studietips . Per fick en applåd för en fin presentation av de cirklar som finns att välja på . Därefter var det dags för Sekreterare  Ulla Andersson att läsa upp föregående medlemsmötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna. . Reseledare Gunilla Kallin presenterade de resor som är aktuella De resor som finns att tillgå är bl.a till Umeå den 28 sept där PRO firar 75 årsjubileum och Mittrevyn ( Snick Snack ) och datumet för den resan är den10 feb. 2018 . En bussresa till Folkan i  Ö-vik med  ( Spelet om Örnsköldsvik ) är också aktuell . Ordförande informerade om de skrivelser som inkommit . Karin Forsberg läste upp en redogörelse som hennes pappa skrivit om en PROresa 1977 . Studieorg Ulla Sjölund rapporterade om cirklar som är på gång . Det bjöds på ett gott fika som kaffegruppen ordnat . Sedan spelades det 2 omgångar Bingo med PRO:s skraplotter som vinster .  Mötet avslutades med att ordf. tackade kaffegruppen ( Gunvor ,Ingrid och Inger )   för ett gott fika och de fick en stor applåd. Nästa möte är den 11/10 i  Moliden.

 

Ernst Bergman

 

 Per Håkansson från ABF

PRO Mo

 

Medlemmar i PRO Mo träffades på Föreningsgården i Gottne för att äta surströmming Ordförande Ernst Bergman hälsade  alla hjärtligt välkomna  Det var 65 stycken som hörsammat inbjudan och det var lite spännande för festkommitte´n för det var ingen föranmälan men det fanns surströmming och övriga tillbehör så det räckte till alla . Dagens fest inleddes med att Elsie Lindblad fick alla att sjunga med i Pensionärsvisan och en visa om surströmming . Därefter så serverades det surströmming med alla tillbehör av festkommitte´n och alla lät sig väl smaka . Ett lotteri såldes och lotterna hade en strykande åtgång .Elsie tog upp allsången en gång till och alla fick sjunga med några låtar om surströmming . Kersti Byström redogjorde för vad Qigong är och om det finns intresse så skall det startas en cirkel under hösten .  Elsie Lindblad och Kersti Byström tackades för deras medverkan med en applåd och 2 stycken PRO skraplotter vardera . Dragning gjordes på det lotteri som sålts och de som hade turen med sig fick komma fram och välja en vinst . Efter dragningen så var det dags för kaffe/te och en go´kaka . Ordf. tackade festkommitte´n för en väl genomförd fest och de fick en stor applåd av de närvarande .   . I festkommitte´n  ingår Sonja , Britt Lis , Gunilla och Karin . Ordf. avslutade festen med att tacka alla som kommit och bidragit till en gemytlig samvaro . Nästa medlemsmöte är den 13/9 på Föreningsgården i Gottne .

  Ernst Bergman

          
Elsie Lindblad leder allsången  Gunilla och Ing- Mari i köket           Vinster på dagens lotteriPRO Mo hade inbjudit till grillfest för de som kan eventuellt bli medlemmar i föreningen . Det var hemma hos Karin och Ernst i Gottne som träffen hölls . Ordförande Ernst Bergman hälsade de som hörsammat inbjudan hjärtligt välkomna . Vädret var det bästa tänkbara med sol och värme . De som kommit fick en information om PRO från riksplanet och hela vägen till den egna föreningen Det framgick att det är många fördelar med att vara medlem i PRO . Styrelsen i PRO Mo presenterades och som för närvarande består av 7 kvinnor och 1 man. Informationsmaterial delades ut och där fanns det bland annat  en  PROskraplott  med chans att vinn en miljon kronor . Därefter bjöds de närvarande på grillade hamburgare och hemgjord svartvinbärssaft . Kvällen avslutades med kaffe och en go´kaka som Karin bakat . En trevlig kväll avslutades och PRO Mo fick flera nya medlemmar                                                                                                                                                                                                                                           

   Ernst Bergman

                       

Ernst och Ing Marie vid fikabordet           Bruno B  och Tommy Z fikar                  Ulla A Mona K Gunilla K Birgitta B vid kaffebordet
Resa med Mo församling och PRO Mo

Lördagen den 5 augusti åkte PRO Mo och Mo församling på en gemensam resa till Sollefteå och Resele  Resan företogs med Lindströms Buss och chaufför var Gunnar Persson Klockan 8.00 hämtades de första resenärerna upp i Gottne och därefter blev det påstigning i Moliden och Överhörnäs. Första stället som bussen stannade på var Klockhuset i Skadom utanför Sollefteå Där blev det först en fikastund ,sedan blev det guidad tur för att se på alla klockor som fanns samlade där . Det blev en mycket intressant upplevelse med en mycket kunnig guide . Därefter gick resan vidare till Myregården i Resele där det bjöds på grillbuffe´ Mycket god mat med en fantastisk utsikt över Ångermanälven . Resan gick sedan vidare till Eds kyrka där höll Tova Hellström en liten andakt med psalmsång vid klockstapeln i strålande solsken . Sedan gick resan hemåt och alla tyckte att det hade varit en trevlig dag . Ordförande i Pro Mo tackade Mo Församling för sponsringen av resan och Tova Hellström och Karin Forsberg för deras arbete med resan Chauffören Gunnar Persson fick  en välförtjänt applåd för en väl genomförd resa . Det påmindes om nästa medlemsmöte som är surströmmingsfesten den 23/ 8 i Gottne 

Ernst Bergman

    
Andakt vid klockstapel vid Eds kyrka                                                     Guiden som visade klockor på Klockhuset

PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit sina medlemmar till sommarfest på ” Lasse Ragnars Torp” i Hållen  onsdagen  den 19 Juli . Ordf. Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna och upplyste att det var nionde året  som PRO Mo höll sin sommarfest på ” Lasse Ragnars Torp ” .   Dagens underhållare Bo Inge Jonsson från Bredträsk hälsades också välkommen . Innan alla bjöds på hamburgare med diverse tillbehör och hemgjord svartvinbärssaft berättade ordf. en liten fräckis  . Bo Inge underhöll med sitt dragspel och spelade många fina  kända melodier . Ett lotteri såldes och det fina prisbordet lockade många till att köpa lotter . Efter att alla låtit sig väl smaka av hamburgarna så bjöds det på en frågeslinga med många kluriga frågor . Därefter var det dags att förrätta dragning på de försålda  lotterna och där de som hade turen på sin sida fick välja från det fina prisbordet  Sedan  bjöds det på kaffe/te med en hembakt go´kaka .  Efter kaffepausen redovisades svaren på frågorna av frågeslingan och de som hade lyckats bra med svaren fick gå fram och välja en vinst . Ordförande avslutade dagens fest med att tacka Tore och Sonja för att dom upplåtit sitt torp för dagens träff. Bo Inge dagens underhållare tackades för en bra underhållning och han fick 2 paket tunnbröd och en stor applåd . De som skänkt vinster till lotteriet och ställt upp och ordnat dagens fest fick också  en stor applåd. Ordförande önskade alla en  fortsatt trevlig sommar  och påminde om nästa  träff som är  surströmmingsfesten i Gottne den 23/8    

Ernst Bergman

           
                                                                                                     Ery , Ingrid och Karin som bjöd på hamburgare   
Några medlemmar som bänkat sig i vänta på hamburgare
Bo Inge från Bredträsk som underhöll med dragspelPRO Mo

PRO Mo hade inbjudit till medlemsmöte onsdagen den 17/5 på MIK:s Klubbstuga i Moliden  . 42 medlemmar hade hörsammat inbjudan till mötet  . Ordf. Ernst Bergman hälsade alla välkomna . Dagordningen för mötet presenterades och godkändes . Föregående mötesprotokoll  blev uppläst av  Sekr.. Ulla Andersson och  godkändes  . Ordf. lämnade information om de protokoll och skrivelser som inkommit sedan förra mötet .  Karin Forsberg informerade om församlingsresan Mo församling gör tillsammans med PRO Mo . Startdatum för boulen blir den 1 juni kl. 15.00 och spelas på ishockeyplanen vid Gottne IF:s Föreningsgård . Bouleansvariga är Conny Sallander och Börje Hellström. Därefter inbjöd dagens kaffegrupp till fika med macka och go´kaka . Sedan blev det auktion på växter som medlemmarna skänkt och det blev ett rejält tillskott till föreningens kassa . Innan mötet avslutades så kom Mats Falk och vädjade om att några av de närvarande kunde  ställa upp som rastvakter på Mo-skolan . Ordförande avslutade mötet och tackade dagens fikagrupp ( Elsie , Margot och Siv )för det goda fikat och de som skänkt växter till auktionen . Nästa möte är sommarfesten på      ” Lasse Ragnars Torp”  i Hållen den 19 juli .

Ernst Bergman                                                                                                                                                                           

  
Bordet med växter kollas upp                            Medlemmar på medlemsmöte i Moliden


PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte på MIK:s Klubbstuga i Moliden den 12 mars. Ordförande Ernst Bergman hälsade de närvarande välkomna och även dagens gäst Monika Söderström välkomnades En ny medlem hälsades välkommen till föreningen och som vanligt så bjöds den nya medlemmen på dagens fika . Cirka 40 stycken hade hörsammat inbjudan till dagens möte . Dagordningen för dagen genomgicks  och godkändes . Ordet överlämnades till dagens gäst (Monika Söderström) som höll ett mycket intressant föredrag om  växter, odling och olika produkter som finns att tillgå för den som vill odla. Hon hade med sig olika lökar som de närvarande kunde köpa till för dagen rabatterade priser . Hon fick en stor applåd för som tack för ett bra föredrag . Ordförande hade en genomgång av rapporter och skrivelser som inkommit sedan förra medlemsmötet. Protokollet från förra mötet upplästes av serkr. Ulla Andersson och godkändes . Efter detta så var det dags för dagens fika som kaffegruppen fixat . Efter fikat som gjordes det en dragning på det lotteri som Britt Inger Nordin sålt . Många fina vinster delades ut till de som hade turen på sin sida  .Ordförande avslutade mötet med att tacka dagens fikaansvariga ( Ing Mari Hellström , Britt Inger Westman , Pia Nordkvist , Börje Hellström och Göran Westman ) för ett gott fika och ett tack riktades också  till de som skänkt vinster till lotteriet . Ordf. påminde om nästa medlemsmöte med växtauktion som är den 17/5 i Moliden .

Ernst Bergman                                                                                                                                                                           

PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit till medlemsmöte den 8 mars på Gottne IF:s Föreningsgård Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen till de som kommit och trotsat snöyran . Robin Hörnkvist hälsades också välkommen Dagordning godkändes efter vissa justeringar .Föregående medlemsmötesprotokoll genomgicks och godkändes.   Ordf. rapporterade om de skrivelser och protokoll som kommit till PRO Mo sedan förra mötet . En rapport lämnades från Samorgs. årsmöte där  Ernst och Ulla A representerade PRO Mo . Gunilla Kallin informerade om resor i egenskap  av reseledare. Studieorganisatören Ulla Sjölund informerade om nya studiecirklar som ABF har i sin folder för 2017 . Två nya ledamöter i styrelsen presenterades och det är Ing Mari Hellström och Ingrid Mårtensson och det uppmärksammades att nu består styrelsen av 1 man och 6 kvinnor. Robin Hörnkvist informerade om Äldregalan i Maj och sålde biljetter för galan . PRO Mo:s program för 2017 delades ut . Därefter var det dags för fika med macka och go´kaka och det var Gunilla K och Anita P som var dagens kaffegrupp som fixat fikat   med  hjälp Tage P och de tackades med en applåd . Mötet avslutades med 2 omgångar bingo där vinsterna bestod av PRO:s skraplotter. Mötet avslutades och det påmindes om nästa möte den 12 april .       

Ernst Bergman                                                                                                                                                                           

   
Medlemmar som lyssnar till information på medlemsmötet

Årsmöte PRO Mo

PRO Mo höll sitt årsmöte den 22 februari på församlingshemmet i Moliden  Ordförande Ernst Bergman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna. Dagens gäster Åke Forsberg , Birgitta Blomkvist och Anna Svankvist välkomnades också . Mötet började med parentation över de  6 stycken medlemmar som avlidit under året och det var Mo församlings  präst Birgitta Blomkvist  som höll i den delen . Ljuständningen sköttes av Karin Forsberg .  Årsmötets dagordning presenterades och godkändes . Till att som ordförande leda årsmötet valdes Åke Forsberg och som sekreterare valdes Birgitta Blomkvist . Till att justera dagens protokoll valdes David Andersson och Elsie Lindblad. Föregående årsmötesprotokoll genomgicks och godkändes . Verksamhetsberättelse , resultat och balansräkning presenterades och godkändes . Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det år som gått . Ett uppehåll gjordes för information och underhållning . Anna Svankvist från Abrahamssons buss informerade om resor som är aktuella framöver och varvade med att sjunga kända låtar och spela på gitarren . Hon hade med sig sin pappa Lage Dalkvist som dagen innan hade fyllt 70 år och de närvarande hurrade för honom . Lage hjälpte till med reseinformationen och berättade några roliga episoder som han varit med om . Anna och Lage tackades för bra information och bra underhållning med en rungande applåd . Årsmötesförhandlingarna upptogs Till styrelse valdes Ernst Bergman som ordförande (Omval 1 år ) , Mona Kallin Kassör ( Omval 2 år  , Sekreterare Ulla Andersson ( 1 år kvar ) , Studieorganisatör Ulla Sjölund ( Omval 2 år )    Ledamot Ery Håkansson ( 1 år kvar ) , Ledamot Britt Inger Nordin ( 1 år kvar ) ,Ledamot Ing Mari Hellström ( nyval 2 år ),  Ersättare Ingrid Mårtensson ( nyval 2 år ) En ersättare Vakant . Till revisorer valdes Bertil Sjölund och Elsie Lindblad ( 1 år ) Valberedning Karin Forsberg och Gunilla Kallin ( 1 år ) Reseledare Gunilla Kallin ( 1 år ) Konsumentombud Gerd Sluugh ( 1 år ) Därefter blev det avtackning av två som slutar i styrelsen Det var Tore Forsberg ( Som suttit i styrelsen i 10 år  och  som inte kunde närvara p g a sjukdom ) och  Jan Westberg och de uppvaktades  ett presentkort och en applåd . Ett tack och presentkort fick också Åke och Birgitta för en väl genomförd årsmötesförhandling  och även de fick en applåd av de närvarande . Årsmötet förklarades avslutat och därefter bjöds det på fika med goda mackor och go´kaka 


Ernst Bergman

 

        

   

Åke Forsberg Birgitta Blomkvist och Ernst Bergman på årsmötet  Karin och Birgitta  vid parentationen på årsmötet

PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte den 18 Januari på Gottne IF:s Föreningsgård i Gottne Cirka 45 stycken medlemmar kom till mötet . Ordförande  Ernst Bergman hälsade alla välkomna till årets första möte och önskade en god fortsättning på det nya året . Roger Fjeldseth från Fritidshuset i Mellansel och 2 representanter från Överförmyndarnämden i Öviks kommun hälsades också välkomna. Mötets dagordning genomgicks och godkändes . Först ut med information var de från Överförmyndarnämnden och de informerade om vad gäller för Gode Män och det gällde både om man vill vara God Man eller om man har behov av God Man. Det framkom att det är brist på Gode Män inom Ö-viks kommun . De tackades för informationen med en applåd . Därefter var det dags för Roger Fjeldseth att presentera det nya gymmet på Fritidshuset i Mellansel  Han visade bilder och berättade om hur det är att vara på gymmet .En mycket bra presentation med inslag av humor Han tackades med PRO: skraplotter och en stor applåd . Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes. Ordf. lämnade en rapport om skrivelser som inkommit. Studieorg. Ulla Sjölund informerade om de cirklar som har kommit igång. Reseledare Gunilla Kallin hade några förslag på resor som är aktuella framöver och de som är intresserade kan anmäla det till Gunilla . Karin Forsberg från valberedningen ville få in förslag till nya styrelseledamöter i PRO Mo . Vid fikat där det bjöds på smörgås och go´kaka så blev det dragning på det lotteri som sålts . Dagens kaffegrupp med Sonja F  , Monika W  med hjälp av Tore F  och Bengt W fick en välförtjänt applåd . Nästa möte är årsmötet i Moliden den  22/2  Ordf. avslutade dagens möte .                                              

Ernst Bergman         

   

   Roger Fjeldstet informerar                                             Ernst Bergman och Ulla Andersson som ledde mötet

  

Julbord i Leding  med PRO Mo

 

Styrelsen i PRO Mo hade i år beslutat att i stället för den traditionella julfesten i Mo församlingshem så skulle alla medlemmar inbjudas till julbord på Ledings Bygdegård ( Björna  ) Lördagen den 3/12 så samlades de som anmält sitt intresse till att äta av  julbordet i Leding.  Cirka 60 medlemmar samlades på  Bygdegården vid 15.00 tiden . Innan gästerna gick in för att bänka sig så bjöds det på glögg .  När alla satt sig vid borden så hälsades de välkomna av Ann Sofie Molander  från Ledings Bygdegårdsförening och hon föredrog lite historik om föreningen och presenterade vad det skulle bjudas på i matväg. Därefter så var det dags att ta en tallrik och förse sig av allt gott som det bjöds på Det fanns det mesta som hör julbordet till . Mycket god mat  var det allmänna omdömet av de närvarande. Det blev också dragning på det lotteri som såldes under kvällen och den som hade turen på sin sida fick hämta en vinst . Kvällen avslutades med kaffe och en god  kladdtårta och rån . En mycket trevlig upplevelse att få  åka till Leding och äta julbord var det allmänna omdömet .Styrelsen i  PRO Mo tillönskar alla sina  medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR .

          Ernst Bergman                                                   

     

Medlemmar i PRO Mo äter julbord i Leding           Gunilla ,Karin och Ulla avnjuter julbord i Leding


PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit sina medlemmar till medlemsmöte på Gottne IF:s Föreningsgård i Gotttne onsdagen den 9 /11 .Cirka  45 medlemmar hade hörsammat inbjudan till mötet. Ordförande Ernst Bergman alla välkomna . Anita Forsberg från PRO Kultur hälsades också välkommen . Dagordningen för mötet presenterades och godkändes . Ordet överlämnades till Anita Forsberg som informerade om vad den nystartade föreningen PRO Kultur står för och de närvarande kunde teckna sig för  medlemskap.  Ordförande tackade Anita för bra presentation och överlämnade trisslotter och hon fick en stor applåd . Sekreterare Ulla Andersson  föredrog protokollet från föregående medlemsmöte och det godkändes av mötet . Ordförande informerade  om de rapporter och protokoll  som inkommit sedan förra mötet . Det beslutades att årsavgiften till PRO som är 250 kr. / år skall vara oförändrad . Det fanns möjlighet att teckna sig för julbordet på Ledings Bygdegård den 3 /12 . Därefter var det dags för fika det bjöds på goda smörgåsar och en go´kaka . Ordförande tackade dagens kaffegrupp som bestod av  Karin Forsberg och Bengt Erik Sluugh och riktade också ett tack till      Gerd Sluugh som bakat go´kakan och de fick en stor applåd . Ordf. förklarade dagens möte avlutat

Ernst Bergman                                                                                                                                                                           


Anita och Åke Forsberg vid fikabordet
PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit till medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden den 12 oktober .  Drygt 30 medlemmar kom till mötet . Ordf. Ernst Bergman hälsade välkommen och  presenterade  dagordningen . Sekr. Ulla Anderson läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes .  Ordf. lämnade inform.  om inkommande rapporter och protokoll från ABF och KPR. och Ö-viks Samorgs höstmöte . Ordf. rapporterade från en träff på ÖA: s redaktion för de skribenter som skriver referat på  Allehanda  Nära och om möten från föreningar .  Reseledare Gunilla Kallin inform. om en resa till revyn i Härnösand den 4/2 och de som var intresserade kunde teckna sig för  resan . Under övriga frågor så utvärderades jubileumsfesten  ( PRO MO 60 år ) den 30/9 och det framkom att allt var till full belåtenhet . Därefter var det dags för fikat som Britt-Lis och Leif Karlsson ordnat och för det fick de en välförtjänt  applåd . Mötet avslutades med två rundor bingo med PRO:s skraplotter och tunnbröd som  vinster . Tunnbrödet var skänkt av Anita Pettersson Ordf. förklarade mötet avslutat och påminde om nästa möte i Gottne den 9 /11 .    

Ernst Bergman                                                                                                                                                                           

 
Några medlemmar vid fikabordet                              Överläggning på hög nivåJubileumsfest för PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit till jubileumsfest fest på Församlingshemmet i Moliden fredagen den 30/9  Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen till jubileumet  som hölls med  anledning av att PRO Mo  bildades för 60 år sedan ( 1956 ) Välkomnade blev även  de PRO föreningar som hörsammat inbjudan till festen och de var från Arnäs , Gulänget , Domsjö , Själevad , Ö-vik  samt Ö-viks Samorg. . Kvällens  underhållare Ronnie Sahlen   hälsades också  välkommen . De hedersmedlemmar som var närvarande fick en applåd . Kvällens program  presenterades  .Kvällens fest började med mat som bestod av en buffe´med mycket god mat . Efter maten så blev det en stunds underhållning av Ronnie med många fina och kända låtar där alla som ville  kunde sjunga  med . Därefter så blev det dragning på det lotteri som sålts där dom som hade turen på sin sida fick komma fram och välja en vinst . Efter detta så bjöds det på kaffe och tårta  och under kaffet så fanns det möjlighet att komma fram och gratulera   ” 60 åringen ” .Samtliga närvarande  PRO föreningarna uppvaktade PRO Mo med gåvor  som går till PRO Ångermanlands Minnes-och Jubileumsfond och framförde ett stort  grattis till ” 60 åringen” . Ronnie fick avsluta kvällen med att spela många kända låtar som  det  svängde  rejält  om . Ordf. avslutade kvällen med att  tacka  festkommitte´n och styrelsen för en väl genomförd fest och de fick en stor och varm  applåd . Även Ronnie fick en applåd för en mycket bra underhållning. En trevlig fest var tillända och alla kunde åka hem nöjda och glada  .

Ernst Bergman

                            Britt-Inger och Ulla                                             Ing -Mari Anita ,Tage m.fl                                 Roger Frisk (Domsjö PRO ) uppvaktar "60 åringen "


PRO Mo

PRO Mo:s medlemmar var inbjudna till surströmmingsfest den 24 augusti på Föreningsgården i Gottne Cirka 60 medlemmar hade infunnit sig    festen . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna En ny medlem hälsades välkommen till föreningen med en varm applåd . Elsie Lindblad som lovat att leda allsången  välkomnades också . Dagen började med att Elsie fick alla att sjunga med i Pensionärsvisan Därefter serverade festkommitte´n surströmmingen med allehanda tillbehör och alla lät sig väl smaka .Så var det åter dags för Elsie att leda allsången där det sjöngs  flera kända sånger och där några handlade om surströmming  . Efter allsången så var det dags att förrätta  dragning  på lotteriet  och de som hade turen på sin sida fick komma fram och hämta sin vinst  .När dragningen var avklarad så serverades det kaffe med något gott till . Ordförande riktade ett tack till festkommitte´n och de  fick en stor applåd för en väl genomförd fest . I festkommitte´n  ingår Sonja, Ingrid Gunilla och Karin .Elsie fick ett stort tack och en applåd för att hon ledde allsången på  ett ypperligt sätt . Ett tack fick också de som skänkt vinster till lotteriet . Sedan kunde alla åka hem mätta och glada efter en trevlig samvaro . Det påmindes om att nästa medlemsmöte är jubileumsfesten den 30/9 på Församlingshemmet i Mo  

  Ernst Bergman

    
Hilma med flera vid kaffebordet                   Runo , Uno och Tore äter surströmming

PRO MO

Den 4/8 hade PRO Mo inbjudit till en grillfest för de som är tänkbara nya medlemmar i PRO Mo . Träffen hölls hemma hos Karin och  Ernst  i  Gottne.  Ordförande Ernst Bergman hälsade alla som kommit hjärtligt välkomna.   Vädret  den här kvällen var det bästa tänkbara  och solen tittade fram och regnmolnen försvann . De närvarande fick en information om PRO från riksplanet ner  till  den  egna  föreningen  . Av informationen framgick vilka fördelar medlemmarna har som medlem i PRO  En  presentation av styrelsen  i PRO Mo gjordes och informationsmaterial delades ut med bland annat en PRO:s skraplott med chans att vinna en miljon kronor . Därefter bjöds det på nygrillade hamburgare  med  diverse  tillbehör . Träffen avslutades med kaffe och en  go´kaka  . Det blev en trevlig afton i det härliga sommarvädret och förhoppningsvis några nya  medlemmar  i  föreningen .   

Ernst Bergman


      

Gunilla Mona med flera på träffen                 Några av de inbjudna som  lyssnar till informationen
PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit till sommarfest på ” Lasse Ragnars Torp i Hållen  onsdagen  den 13 Juli . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna . Dagens underhållare ” Bredträskpojkarna ” med Bo Inge och Rolf presenterades och hälsades välkomna  .Välkomnade blev också gäster från Domsjö och Själevads PRO . Omkring 70 stycken hade sökt  sig  till  dagens  festligheter .  Vädret var det bästa tänkbara med sol och värme .   Festen började med att det bjöds på grillade hamburgare medan Bo Inge och Rolf underhöll med dragspelsmusik .  Ett lotteri såldes och lotterna hade en strykande åtgång och det fina prisbordet lockade till  köp .  Efter att alla fått sig en hamburgare så var det dags att gå  en frågeslinga som  Ulla Andersson gjort med kluriga frågor . Därefter  var  det  dags  att  förrätta  dragning på det försålda lotteriet där vinnarna fick välja vinster från  prisbordet  . Sedan bjöds det på kaffe med mackor och go´kaka . Efter kaffepausen så  redovisade   Ulla  svaren på frågorna  i frågeslingan och vinnarna fick komma fram och välja en vinst . Ordförande  avslutade  festen  med  att  tacka Sonja och Tore för att dom upplåtit torpet för dagens fest , Dagens underhållare fick en välförtjänt applåd för deras härliga dragspelsmusik .Till alla som skänkt vinster till lotteriet och frågeslinga och de som ställt upp och ordnat dagens fest riktades ett stort tack . Nästa träff blir surströmmingsfesten den 24 /8 i Gottne .  

Ernst Bergman

   
"Bredträskpojkarna " Bo inge och Rolf som underhöll            Bertil Sjölund låter sig väl smaka av nygrillad hamburgare


 

PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte onsdagen den 11/5 på MIK:s Klubbstuga i Moliden  . 53 medlemmar kom till mötet . Ordf. Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna och även Rune Hellström från Mo Samhällsförening välkomnades. Dagordningen presenterades och godkändes . Rune Hellström fick ordet och han presenterade planerna på nedläggningen av Mo´gårn och den remiss som skall skickas till Ö-viks kommun om att Mo´gårn skall drivas vidare för bygdens bästa. Föregående medlemsmötesprotokoll  upplästes  av  Sekr.. Ulla Andersson och den  godkändes . Gunilla Kallin rapporterade från PRO:s vetartävling på Gnistan den 9/5  och hon  kollade om intresse finns för en resa till Savalen med Lindströms Buss . Ordf. rapporterade från PRO Ångermanland s årsmöte och olika aktiviteter som äger rum framöver. Att cirkeln om dialekter avslutas den 12/6 . Startdatum för Boulespel fastställdes till torsdagen den 19/5 kl. 15.00 . Därefter bjöd kaffegruppen på ett gott fika . Dagen avslutades med en auktion på skänkta växter och det blev ett bra tillskott i föreningens kassa Ordf. avslutade mötet med att tacka dagens fikagrupp ( Elsie , Margot och Siv ) för ett gott fika och de som skänkt växter till auktionen och  påminde om nästa möte som är sommarfesten på ” Lasse Ragnars Torp” i Hållen  den 13 juli

Ernst Bergman

           


Ernst och Ulla auktionerar ut växter                       Växter som skall  auktioneras utPRO Mo

PRO Mo:s medlemmar samlades i  MIK:s Klubbstuga i Moliden för medlemsmöte kl. 13.00  den 13 april. Ordförande Ernst Bergman hälsade de drygt 40 som kommit till mötet och även Robin Hörnkvist , ”Generalen” för årets  Äldregala  hälsades välkommen . Dagordningen för dagen föredrogs och godkändes . Först ut var Robin som informerade om   Äldregalan och därefter sålde biljetter till galan . Robin fick en varm applåd när han lämnade mötet  och  jäktade vidare till nästa möte i Mellansel . Mötet fortsatte med att föregående mötesprotokoll föredrogs av Sekr. Ulla Andersson . Ordförande rapporterade om inkomna skrivelser sedan  förra  medlemsmötet . Studieorganisatören Ulla Sjölund informerade om cirkelverksamheten och om den cirkel om dialekter som startar den 14 /4  Den cirkeln verkar vara populär för det är 21 st, deltagare anmälda . Under övriga frågor så beslöts det att  boulespelet  sommar( 2016 ) flyttas till Gottne och ansvariga blir Conny Sallander och Börje Hellström . Därefter så höll Ernst Bergman en föreläsning om biodling vilket många tycker är  intressant   ämne och en honungsburk lottades ut bland de närvarande . Därefter så serverade dagens fikagrupp ett gott fika med macka och go´kaka . Ordf.avslutade mötet och tackade fikagruppen som också fick en stor applåd och påminde om nästa möte den 11/5 med växtauktion  .  

Ernst Bergman 

Robin och Mona säljer biljetter till  Äldregalan 

PRO Mo

PRO Mo hade bjudit in sina medlemmar till medlemsmöte den 9 januari på Föreningsgården i Gottne Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen till ett femtiotal medlemmar som kommit till mötet Välkommen riktades också till 3 representanter från Lindströms Buss och Maria från Hundteamet . Dagordningen för mötet  godkändes . Först  ut var Lindströms Buss som informerade om de resor som är aktuella framöver våren / sommaren . Därefter var det dags för Maria och hunden Jäger att visa hur det där med vårdhundar fungerar Det blev en mycket intressant och lärorik information och Maria tackades med några PRO :s skraplotter och en stor applåd . Mötet fortsatte med att Sekr. ulla Andersson läste upp föregående medlemsmötes protokoll . Ordförande lämnade en rapport om inkomna  skrivelser och rapporter  från  bl .a KPR,  Samorg  och ABF  Studieorg. Ulla Sjölund informerade  om  cirkelverksamheten . Reseledare Gunilla Kallin hade några listor om resor  som cirkulerade runt för de som var intresserade. Programbladet för 2016 delades ut till de närvarande . Ett lotteri såldes där vinsterna bestod av  Örnkort   , PRO:s skraplotter och god hemkokt svartvinbärssaft . Därefter var det dags för fika med smörgås och go´kaka . Dragning på det försålda lotteriet gjordes . Ordförande tackade dagens fika grupp som bestod av Anita Pettersson  och Gunilla Kallin och de fick en stor applåd av de närvarande. Ordf. förklarade dagens möte avslutat och påminde om nästa medlemsmöte den 13/4 i Moliden

Ernst Bergman 


Maria med hunden Jäger
Årsmöte PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit till årsmöte den 17 feb. på Församlingshemmet i  Moliden  Ordf. Ernst Bergman kunde hälsa ett femtiotal medlemmar välkomna . Ett välkomnade riktades också till dagens  gäster , Åke Forsberg ,  Birgitta Blomkvist och Marie Hörnell . Mötet började med att Marie Hörnell spelade  några  psalmer . Birgitta höll en parentation för de fyra medlemmar som avlidit under år 2015.   Ljuständningen sköttes av Karin Forsberg . Dagordningen för årsmötet presenterades och godkändes.  Till ordförande för årsmötet valdes Åke Forsberg och som sekreterare valdes Birgitta  Blomkvist . Verksamhetsberättelsen föredrogs och av den framgick det att föreningen haft ett år med många   aktiviteter . Resultat -och balansräkningen genomgicks och  godkändes . Styrelsen blev beviljades ansvarsfrihet för det gångna året . Till styrelse för PRO Mo valdes Ordf. Ernst Bergman , Kassör Mona Kallin , Sekr. Ulla Andersson , Studieorg. Ulla Sjölund ,. Ledamöter Tore Forsberg , Britt Inger  Nordin , Ery Håkansson . Ersättare Jan Westberg och  Sven Sandberg . Avgående ledamoten Bengt Westman avtackades med blommor . Åke och  Birgitta  fick ett tack och blommor för ett mycket väl genomförd mötesförhandling . Årsmötet förklarades avslutat och det bjöds på kaffe/te och goda smörgåsar och go´kaka.   

Ernst Bergman

    
Åke Forsberg och Birgitta Blomkvist som ledde årsmötet   Mona, Ulla och Birgitta vid fikabordetPRO Mo

Medlemmar i PRO Mo var inbjudna till medlemsmöte den 20  Jan. kl. 13.00 på Gottne IF:s Föreningsgård . Ordf. Ernst Bergman hälsade de drygt 50 talet medlemmar som trotsat kylan välkomna  till  årets första möte . En ny medlem hälsades också välkommen med en stor applåd . Dagordningen för mötet föredrogs och  godkändes .  Sekr. Ulla Andersson  föredrog protokollet från förra medlemsmötet som gokändes. Ordförande rapporterade om inkomna skrivelser och protokoll från K P R ,  Samorg.  och ABF . Studieorganisatören Ull Sjölund lämnade en redogörelse om de cirklar som har startat och kommande  cirklar . Under övriga frågor disskuterades det om vilka konsekvenser nedläggningen av Mogårn  i Moliden innebär för bygden .   Frågan hänskjuts till styrelsen att tas upp på nästa styrelsemöte.  Därefter bjöd dagens fikagrupp på gott fika med mackor och go´kaka . Efter att alla fått sig något inombords så var det dags för 3 rundor bingo där vinsterna bestod av PRO:s skraplotter .  Ordförande tackade kaffegruppen som bestod av  Sonja , Monika  , Tore och Bengt och de fick en stor applåd det goda fikat . Ordf. förklarade dagens möte avslutat och påminde om nästa möte som är årsmötet i Mo Församlingshem den 17 Feb.  

Ernst Bergman

        

     

Meslemmar på medlemsmöte i Gottne


Pro Mo Julfest


På Församlingshemmet i  Moliden samlades medlemmarna i PRO Mo för årets julfest  torsdagen den 17 december  . Omkring 75 medlemmar kom till dagens fest . Ordf. Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt välkomna ock dagens underhållare Robin Hörnkvist  välkomnades också . Dagens program presenterades  .  Först ut var luciatåget från Mo skola  och framträdande var mycket bra och de tackades en stor applåd. Carina Nyberg läste en berättelse av Selma Lagerlöv och hon fick en stor applåd för framförande. Därefter var det dags för ta för sig från det framdukade julbordet och alla lät sig väl  smaka .När alla var mätta så var det dags för underhållaren Robin att spela och sjunga och det blev en njutbar stund med många fina melodier med bland annat Elvis .Det var ett mycket proffsigt framförande och han fick en välförtjänt applåd för detta. Därefter var det dags att för dragning på lotteriet som sålts och de många fina vinsterna fann snart  sina  ägare . Julfesten avslutades med kaffe och  struvor . Ordf. framförde ett stort tack till Monika W , Sonja F , Gunilla K. och Karin F . i  festkommitte´n  och de fick en välförtjänt applåd för bra service och  den god mat . Ett tack riktades till alla i styrelsen som ställt upp och genomfört denna julfest  och  de som skänkt vinster till lotteriet  Alla tillönskades Ett Gott Nytt År och på återseende  nästa år 

          Ernst Bergman                                                   


  

Lucia från Mo skola                                                     Robin Hörnkvist  som underhöll på julfesten PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit sina medlemmar till medlemsmöte på Gottne IF.s  Föreningsgård den 18 nov. Ordf. Ernst Bergman hälsade de drygt femtio som kommit välkomna   Även ” Hubbe ” Bergman som skötte ljudet och tre stycken gäster från PRO  Själevad välkomnades  Dagordningen för mötet godkändes . Sekr. Ulla Andersson läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes .  Ordf. redovisade de rapporter och skrivelser som  inkommit . Ett tackkort från PRO  Örnsköldsvik som tackade  för gåvan vid 70 års jubileumet . Reseledare Gunilla Kallin rapporterade  från  en  träff  för reseledare  hon varit på. En lista för att teckna sig  för en  resa till revyn Asgarv i Härnösand  lades ut Resan blir den 30 jan. 2016 . Det beslutades att medlemsavgiften till PRO för år  2016 skall vara oförändrad ( 250 kr ) Därefter var det dags för dagens underhållning som PRO Mo:s teatergrupp stod för . De spelade upp sketcher om hur det kan gå till vid besök på Hälsovårdscentralen och en blindtarmsoperation  allt  med  vissa  förvecklingar . Texterna till sketcherna har gruppen själva skrivit. Medlemmarna i gruppen är Tore Forsberg ,Dan Bergkvist , Ulla Sjölund , Ery Håkansson , Inger Bergkvist och Ernst Bergman Efter framträdandet så bjöds det på fika . Karin , Gerd och Bengt Erik som skötte fikat fick en stor applåd som tack för ett gott fika . Ordf. förklarade möte avslutat . Nästa möte är julfesten den 17/12 i Moliden  

Ernst Bergman


  

Inger ,Ulla och Ery i väntrummet              Ernst som syster Gerda

PRO Mo

Pro Mo hade inbjudit till medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden den 21 oktober Ordförande Ernst Bergman hälsade  de drygt  40 närvarande medlemmarna  välkomna . Dagens gästföreläsare Mats Landgren hälsades också välkommen . Efter att dagens dagordning godkänts så överlämnades ordet över till Mats . Han presenterade sig och informerade om vad han skulle delge oss. Han lämnade en redogörelse om den hjärttransplantation han  har  gjort . En mycket intressant information och stundvis även gripande och presentationen gjordes på ett mycket proffsigt sätt . Mats tackades med en rungade  applåd och några av PRO:s skraplotter . Sekreterare Ulla Andersson läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes . Ordf. informerade om inkomna  skrivelser . Karin Forsberg informerade om resor i reseledarens frånvaro . Därefter var det dags att för fika med mackor och go´kaka. Efter fikat så spelades det 2 rundor bingo där vinsterna var PRO:s  skraplotter . Mötet avslutades med att ordf. tackade Märta Stina Britt Lis och Leif för ett gott fika och de fick men välförtjänt  applåd . Nästa medl.möte den 18/11 i Gottne .  

Ernst Bergman

  

Märta Stina i samtal med Karin och Ulla   Ranghild  , Monika med flera vid kaffebordet


PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte onsdagen  den 16 september på Gottne IF:s Föreningsgård i Gottne .  Ordförande Ernst Bergman hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och dagens gäst Anders Yngvesson från  Nolaskogs Biståndcenter välkomnades också . Dagordningen  för dagens möte godkändes av de närvarande . Dagens gäst Anders började sitt framförande med att sjunga en visa om drängen Alfred med komp från  gitarren . Därefter fick de närvarande en redogörelse om hur Nolaskogs Biståndscenter  arbetar med sina biståndsprojekt  . Anders framförande var mycket bra och alla fick en god inblick i hur man arbetar inom N B C  . Anders fick en stor applåd och tackades med  4 stycken av PRO:s skraplotter . Sekreterare Ulla Anderson läste upp föregående mötes protokoll och det blev godkänt . Ordförande rapporterade om de skrivelser som inkommit sedan förra  mötet . Studieorganisatören Ulla Sjölund informerade om de cirklar som är aktuella . När det gäller resor så har Arnäs PRO några platser över på en resa till Härnö Gin och de som önskade åka kunde anmäla sig till Anita Pettersson . Därefter var det dags att servera kaffe/te och macka/ go´kaka . Den summa som inkom för fikat skänktes till NBC för att bidra till deras verksamhet . De som skötte dagens fika var Gunvor , Ingrid och Inger och för det fick de ett stort tack och en applåd .  Ordförande avslutade mötet och inbjöd till nästa medlemsmöte den 21 oktober i Moliden  

Ernst Bergman

                       
Anders Yngvesson Sjöng och informerade                     Pia Nordkvist m fl. vid fikabordet


PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit sina medlemmar till surströmmingsfest den18 augusti på Föreningsgården i Gottne . Cirka 65 medlemmar hade  hörsammat inbjudan denna soliga sommardag. Ordförande Ernst Bergman hälsade alla hjärtligta välkomna . Tre stycken nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen med en rungande applåd . Festen började med att Dan Bergkvist och Mona Kallin ledde allsången med pensionärsvisan och  surströmmingsvisor . Därefter var  det dags för festkommitte´n att servera dagens delikatess ( surströmmingen ) med allehanda tillbehör . När alla fått ta del av alla det goda så var det dags för dragning på de lotter som sålts och några med turen på sin sida fick  fick komma och en vinst från det fina vinstbordet . Efter vinstutdelningen så bjöds det på kaffe och en  go´kaka . Ordförande tackade festkommitte´n som bestod av Sonja , Monika , Gunilla och Karin, och de fick en stor applåd av de närvarande för en väl genomförd fest . De som skänkt vinster till lotteriet och hjälpt till att genomföra dagens fest fick också en stor applåd . En lyckad och trevlig eftermiddag blev det enligt allas tycke .  

  Ernst Bergman

   
Karin ,Sonja, Monika och Gunilla i köket                           Mona Kallin och Bengt Westman i samspråk


PRO Mo

Medlemmar i PRO Mo var inbjudna till sommarfest på ” Lasse Ragnars Torp ” i Östansjö den 22juli. Ordf. Ernst Bergman hälsade  välkommen . Dagens underhållare ”Bredträskpojkarna” Bo Inge och Rolf hälsades  också  välkommen . Omkring 60 medlemmar  hade  kommit till dagens festligheter . Dagens fest började med att det bjöds på grillade hamburgare och Bo Inge och Rolf underhöll på dragspel  Lotterna som såldes hade en strykande åtgång  och de fina vinsterna  lockade lottköparna att prova lyckan . Efter att alla fått sig en hamburgare så var det dags att gå en runda och med frågeslinga med kluriga frågor som Ulla Andersson  knåpat ihop . Därefter blev det dragning på lotteriet och vinnarna fick komma fram och välja från det fina  vinstbordet .  Sedan bjöds det på kaffe med mackor och go´kaka . Efter kaffepausen så redovisade Ulla svaren på  frågorna  i frågeslingan och det var 28 stycken  som fick komma fram och välja en vinst . Ordf. avslutade fesent med att tacka Tore och Sonja Forsberg för att dom upplåtit torpet till sommarfesten , dagens underhållare Bo Inge och Rolf för härlig dragspelsmusik , alla som fixat vinster till lotteriet och frågeslinga , de som  ställt och ordnat dagen fest . Nästa träff blir surströmmingsfesten den 18 /8 i Gottne   

Ernst Bergman

  
Bo Inge och Rolf som underhöll med dragspel     Kö vid kaffeserveringPRO Mo

PRO Mo hade bjudit sina medlemmar  till medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden onsdagen den 20 Maj . 48 medlemmar kom till mötet. Ordförande Ernst Bergman hälsade de  närvarande  hjärtligt  välkomna .En ny medlem hälsades välkommen till föreningen med en rungande applåd   Dagordningen presenterades och  godkändes . En genomgång gjordes av de skrivelser och protokoll som   kommit  sedan förra  medlemsmötet . Mötesprotokollet från  förra  mötet  upplästes  och godkändes . Ordf. rapporterade från PROvetartävlingen  där PRO MO gick till final och hamnade på en hedrande 4:e plats .Karin Forsberg informerade om resan till Åland den 6/8 och Församlingsresan till Ulvön den 18/7. Boulespelet startar på torsdag den 21/5  kl. 18.00 vid MIK:s klubbstuga i Moliden  Därefter bjöd  kaffegruppen på fika med goda smörgåsar och go´kaka . Dagen avslutades med en auktion på växter som medlemmarna  skänkt . Auktionen bidrog med ett bra tillskott till föreningens kassa. Ordförande avslutade mötet och riktade  ett tack till fikagruppen ,(Margot och Siv ,Lennart , Gösta )  för ett gott fika och de fick en  välförtjänt applåd av de närvarande . Ett tack fick  även till de bidragit med  växter till auktionen . Ordf. påminde om sommarfesten den 22 Juli på ” Lasse Ragnars Torp i Hållen och önskade alla en trevlig sommar .     

Ernst Bergman

     
Karin och Pia på Medlemsmöte i Moliden                  Lilian och Mona vid fikabordetPRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden den 22 april . Ordförande Ernst Bergman hälsade de närvarande  välkomna . De två  representanterna som kom från skattekontoret i Ö-vik hälsades också  välkomna . En ny medlem fick en välkomstapplåd av de närvarande . Det kom 43 stycken medlemmar till  mötet . Dagordningen för dagens möte  godkändes . De från skattekontoret  informerade  därefter  om hur man kan göra sin deklaration via internet . En mycket intressant och  lärorik  information  som avslutades med en frågestund . Ordförande informerade om de nyheter som inkommit i form av E-post och skrivelser  sedan  förra  medlemsmötet .  Reseledare Gunilla Kallin informerade om olika resor som är aktuella framöver . Resemålen är bl a Åland , Umeå Tallin/Helsingfors . En församlingsresa ihop med Mo församling är på gång men det är inte klart vart resan skall  gå . Det beslöts att boulen skall starta del 21 maj kl. 18.00 på banorna i Moliden Efter information var det dags för dagens fika med goda mackor och go´kaka. När fikat var avklarat så spelades det två omgångar bingo Ordförande förklarade dagens möte avslutat och tackade kaffegruppen Ing-Mari, Britt Inger och  Pia  för fikat och de fick en stor applåd .  Nästa möte är den 20 maj på MIK:s klubbstuga i Moliden med bl.a  växtauktion .                                    

   Ernst Bergman

  
Bertil och Sven på medlemsmöte i Mo                     Medlemsmöte i Mo april 2015


PRO Mo

PRO Mo hade inbjudit sina  medlemmar  till medlemsmöte på Gottne IF:s Föreningsgård den 18 mars Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen de cirka 40 tal som kommit till mötet . Ett välkommen riktades också till 2 stycken från Fixartjänster i Ö-viks Kommun och Robin Hörnkvist ansvarig för Äldregalan i maj . Dagordningen för medlemsmötet godkändes . Först ut och informerade var representanterna för Fixartjänster och de talade om vad man kan få hjälp med om man är 67 år och äldre , som till exempel  byta gardiner , byta glödlampor , byta batterier i brandvarnare m.m  där det finns risk för fallskador . En broschyr delades ut med telefonnummer till Fixartjänstens kontor . Därefter var det dags för Robin Hörnkvist att presentera programmet för Äldregalan som går av stapeln den 8 maj på Fjällräven Center Han sålde biljetter till galan och det såldes en hel  del . Ordf. lämnade information om det som kommit till PRO Mo i forma av skrivelser m.m. Reseledare Gunilla Kallin informerade om aktuella resor och kollade om det finns intresse för att ordna någon  resa . Konsumentombudet Gerd Sluugh redogjorde för vad hon hade fått info om på ett möte i Sollefteå .  Det valdes vilka fyra som skall tävla i PRO-vetarna den 6 maj och det blir Ingrid Mårtensson ,Ernst Bergman , Nisse Nilsson  och lagledare blir Gunilla Kallin.  PRO Mo:s Programblad för2015 delades ut . Mötet avslutades med ett gott fika som Gunillla , Siv och Ingrid fixat Nästa medlemsmöte blir den 22 April på MIK:s Klubbstuga  Moliden .

Ernst Bergman

          
Konsumentombud Gerd Sluugh informerar   Fixartjänster  Ö-viks Kommun informerar
Årsmöte PRO Mo

PRO Mo höll sitt årsmöte den 18 februari på Församlingshemmet i Mo Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen till de cirka 50 stycken medlemmar som hade hörsammat inbjudan . Birgitta Blomkvist , Åke Forsberg , och dagens underhållare Bror och Evy Munter hälsades också välkomna . En ny medlem välkomnades i föreningen . Dagen började med att Evy och Bror Munter spelade och sjöng många kända  sånger där de närvarande kunde sjunga med . Birgitta höll en parentation över 2 medlemmar som avlidit under år 2014.  Dagordningen för mötet godkändes och till ordförande och sekreterare valdes Åke Forsberg och Birgitta Blomkvist . Av verksamhetsberättelsen framgick att 2014 varit ett år med många  aktiviteter .  Resultat- och balansräkningen föredrogs och  godkändes . Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna  året . Följande valdes som styrelse i PRO Mo . Ordförande Ernst Bergman , Kassör Mona Kallin , Studieorganisatör Ulla Sjölund , Ledamöter Ulla Andersson ,Bengt Westman , Ery Håkansson och Tore Forsberg  Ersättare Sven Sandberg och Jan Westberg . Posten som sekreterare  är till vidare vakant . Avgående ledamoten Åke Englund avtackades med blommor och en applåd . Åke och Birgitta avtackades med  blommor för sitt proffsiga sätt att leda mötet .Underhållarna Evy och Bror fick ett tack och en välförtjänt applåd för en fin underhållning .  Årsmötet avslutades och det bjöds på kaffe/te och semlor

Ernst Bergman

 

      
Kari och Anita på PRO Mo:s årsmöte                     Evy och Bror Munter som underhöll på årsmötet


             PRO Mo


PRO Mo höll sitt första medlemsmöte för året den 21 januari på Föreningsgården i Gottne . Ordförande Ernst Bergman hälsade  de 46 medlemmar som kommit till mötet välkomna och önskade en god fortsättning på det nya året . Två föreläsare från Ö-viks kommun hälsades också välkomna . Dagordningen för dagens möte godkändes. Därefter överlämnades ordet till dagens föreläsare  som skulle prata om fallolyckor i hemmet och hur man bäst kan undvika dessa .Det blev en mycket intressant föreläsning och förhoppningsvis så  kanske kan det kan bidra till några olyckor kan undvikas. Damerna som förläste fick blommor och välförtjänt applåd för sitt framträdande. Därefter blev det information om de skrivelser som inkommit från  Samorganisationen, PRO distriktet och PRO Riks . Studieorganisatören Ulla Sjölund informerade om de cirklar startar nu och om  eventuella kommande cirklar. Sedan var det dags för fika med goda mackor och en go´kaka som damerna i kaffegruppen bakat . Dagens möte avslutades med att Sonja , Monika och Astrid i kaffegruppen fick ett tack och en välförtjänt applåd för ett gott fika .  Ordförande  påminde  om nästa möte som är årsmötet den 18/2 på Församlingshemmet i Moliden.                                           


 Ernst Bergman   


   
Medlemsmöte på FöreningsgårdenJulfest Pro Mo

Medlemmar i PRO Mo samlades för julfest på Församlingshemmet i Mo onsdagen den 10 december. Cirka 75 medlemmar kom trots regn och ishalka . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla välkomna . Tre  nya medlemmar hälsades välkomna till PRO Mo med en applåd. Dagens program  presenterades . Därefter blev det luciatåg med ungdomar från Gottne friskola och de fick en stor applåd för sitt  fina  framträdande . Efter luciaframträdandet så var det dags för en jultallrik som damerna i festkommitte´n komponerat ihop och som uppskattades av  de  närvarande . När alla hade avnjutit den goda julmaten så var det dags för dagens underhållning och det var Svea Bylund som med sina monologer  lockade fram många skratt. Hon tackades med en stor och välförtjänt applåd . Därefter serverades det risgrynsgröt med  tunnbrödsmacka  till . Dragning gjordes på de lotter som sålts och många med turen på sin sida fick gå fram och välja från det fina vinstbordet. Dagen avslutades med kaffe och pepparkakor. Ordförande framförde ett tack till festkommitte´n , styrelsen och de som skänkt vinster till lotteriet och de fick en välförtjänt applåd Alla tillönskades en God Jul och Ett Gott Nytt År och på återseende nästa år. 

          Ernst Bergman                                                   

                                                   

PRO Mo


 

PRO Mo hade inbjudit till medlemsmöte den 19 november på Föreningsgården i Gottne Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen till de cirka 45 stycken medlemmar  som  hade  kommit  till mötet. Dagens gästföreläsare  Niklas  Bergman från Landstinget  hälsades också välkommen . En ny medlem i föreningen blev  också  välkomnad .  Dagordningen för mötet genomgicks och godkändes. Därefter överlämnades ordet till Niklas som presenterade sig och upplyste om att han arbetar som hörselvårdsingenjör   Landstinget  i  Västernorrland  Han  höll en mycket intressant  föreläsning om hur hörseln fungerar på oss människor i olika åldrar och hur den påverkar oss i det dagliga livet . Niklas tackades med en stor applåd och 4 stycken skraplotter.  Därefter blev det ett avbrott för fika med goda mackor och en go´kaka som dagens kaffegrupp fixat till . Efter fikat blev det information om de skrivelser  som kommit till föreningen sedan förra mötet. Gunilla Kallin informerade om  kommande  resor  och en anmälningslista gick runt för anmälan  till revyresan till Härnösand den 1 Feb. Ett beslut togs om  oförändrad  medlemsavgift  ( 250 kr ) nästa  år Innan mötet avslutades som spelades det 2 rundor bingo med PRO: s skraplotter som vinster . Ernst tackade kaffegruppen för det goda fikat och påminde om julfesten den 10 december .

Ernst Bergman

 

  
Niklas Bergman vid fikabordet efter sitt föredrag
PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte den 22 oktober  i Moliden  på MIK:s Klubbstuga Ordförande Ernst Bergman kunde hälsa cirka 40 medlemmar välkomna .  Dagens gäst Väínö Lundmark hälsades välkommen .  Efter genomgången av  dagordningen  som godkändes så överlämnades ordet till Väinö Han presenterade sig och det han skulle informera om var Försäkringar inom PRO Det blev en genomgång av vilka försäkringar som PRO medlemmar kan teckna och vad som gäller i de olika försäkringarna .  Väinö är försäkringsansvarig i PRO : s distrikt i Ångermanland  Han avslutade sitt framförande med att  de närvarande fick Broschyrer att ta med hem och titta på i lugn och ro hemma .Han fick en välförtjänt applåd innan lämnade medlemsmötet . Föregående mötesprotokoll upplästes och blev  godkänt . Information av inkomna skrivelser  gjordes . Studieorganisatören Ulla Sjölund Informerade om vilka cirklar som är igång En cirkel är nystartad och handlar om ” Ung på 60 –talet ” . Reseledare Gunilla Kallin upplyste om en resa till revy i Härnösand den 1 feb. Anmälan kommer att tas upp på medlemsmötet i November . Därefter var det dags för fika som Märta Stina och Karin hade  ordnat . Ordförande tackade Märta Stina och Karin och de fick en välförtjänt  applåd . Näs

ta medlemsmöte blir den 19 Nov. i Gottne

Ernst Bergman
        
    
Tre damer på medlemsmöte i Mo                                               Åke säljer lotter

 

  

PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte den 22 oktober  i Moliden  på MIK:s Klubbstuga Ordförande Ernst Bergman kunde hälsa cirka 40 medlemmar välkomna .  Dagens gäst Väínö Lundmark hälsades välkommen .  Efter genomgången av  dagordningen  som godkändes så överlämnades ordet till Väinö Han presenterade sig och det han skulle informera om var Försäkringar inom PRO Det blev en genomgång av vilka försäkringar som PRO medlemmar kan teckna och vad som gäller i de olika försäkringarna .  Väinö är försäkringsansvarig i PRO : s distrikt i Ångermanland  Han avslutade sitt framförande med att  de närvarande fick Broschyrer att ta med hem och titta på i lugn och ro hemma .Han fick en välförtjänt applåd innan lämnade medlemsmötet . Föregående mötesprotokoll upplästes och blev  godkänt . Information av inkomna skrivelser  gjordes . Studieorganisatören Ulla Sjölund Informerade om vilka cirklar som är igång En cirkel är nystartad och handlar om ” Ung på 60 –talet ” . Reseledare Gunilla Kallin upplyste om en resa till revy i Härnösand den 1 feb. Anmälan kommer att tas upp på medlemsmötet i November . Därefter var det dags för fika som Märta Stina och Karin hade  ordnat . Ordförande tackade Märta Stina och Karin och de fick en välförtjänt  applåd . Nästa medlemsmöte blir den 19 Nov. i Gottne

Ernst Bergman

 

Åke säljer lotter

Mo PRO Medlemsmöte i Gottne


PRO Mo höll sitt medlemsmöte den 24 september på Föreningsgården i Gottne  Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen . En ny medlem hälsades välkommen till föreningen .  42 stycken medlemmar kom till  dagens  träff . Dagordningen presenterades och  godkändes . Ordförande  rapporterade  om den information som kommit till föreningen sedan förra mötet  . Studieorganisatören Ulla Sjölund lämnade en redogörelse om de cirklar som är igång och de som är på gång under  hösten . Reseledare Gunilla Kallin presenterade de resor som finns och undrade  om det fanns intresse bland de närvarande för några av  resorna . Därefter visades PRO Mo:s hemsida på filmduk och de närvarande fick information om hur man kan gå in på hemsidan och se vad som är på gång inom  föreningen . En film från You- Tube  om Örnsköldsviks hamnkranar visades där Conny Sallander  en av våra medlemmar medverkar . Efter filmerna så serverades det ett gott fika med mackor och go´kaka. Dagens möte avslutades med bingo och kaffegruppen fick en rungande applåd för det goda fikat .


Ernst Bergman


                              

Reseledare Gunilla Kallin informerar om resor       Tore Forsberg visade filmPRO Mo

Medlemmar i PRO Mo var inbjudna till  surströmmingsfest  på Föreningsgården i Gottne den 21 augusti. Cirka  60-talet  medlemmar kom för att  avnjuta denna norrländska delikatess . Ordförande Ernst Bergman hälsade välkommen och välkomnade även Bertil Nilsson  som med sin gitarr ledde allsången . Efter en stunds allsång med bland  annat  pensionärsvisan  så var det dags för festkommitte´n  att servera  årets surströmming med allehanda tillbehör . Ett lotteri såldes där vinsterna  bestod  av marvaror . Innan kaffet och go´kakan blev det dragning på det försålda lotteriet där de som hade turen på sin sida kunde gå fram ock hämta en  vinst . Festkommitte´n och övriga som ställt upp och arbetat denna dag fick en välförtjänt applåd av de närvarande. Ordförande påminde om nästa medlemsmöte som mär den 24/9 på  Föreningsgården  i Gottne.  

  Ernst Bergman   
Medlemmar i PRO Mo på surströmmingsfest i Gottne

           

PRO Mo

PRO Mo bjöd sina medlemmar till en sommarfest på ” Lasse Ragnars Torp” i Hållen den 23 juli Ordf. Ernst Bergman hälsade välkommen  Dagens underhållare  Ö_viks  dragspelslklubb hälsades också välkomna . Cirka 60 stycken kom till  festen  denna soliga dag Tore Forsberg som fyllde 74 år han blev grattad med ett fyrfaldigt leve  Dagens program presenterades  . Reseledare Gunilla Kallin informerade om en resa till Vännäs .Dagens underhållare spelade och sjöng många fina sommarsånger när det bjöds på nygrillade hamburgare Ett lotteri såldes med många fina vinster   att  vinna . Efter det att alla fått sig en hamburgare så var det dags för en frågeslinga med kluriga frågor . Dragning gjordes på det försålda lotteriet och de som hade turen på sin sida kunde välja  vinst  från  vinstbordet . Vinnarna av  frågeslingan  redovisades  och de med de 10 bästa resultaten  fick komma fram och hämta en   vinst . Därefter bjöds det på gott fika med mackor och go´kaka . Ordf. avslutade dagen med att tacka dagens  underhålare ,och  alla som varit med och ordnat dagens fest , och skänkt vinster till lotteriet och frågeslingan. Sonja och Tore fick ett tack för att de upplåtit torpet till dagen  fest . Nästa träff blir surströmmingsfesten i Gottne  den  21/8       

Ernst Bergman

 


Medlemmar i PRO Mo på sommarfest på " Lasse Ragnars Torp " i Hållen 2014
  

PRO Mo

PRO Mo bjöd sina medlemmar till en sommarfest på ” Lasse Ragnars Torp” i Hållen den 23 juli Ordf. Ernst Bergman hälsade välkommen  Dagens underhållare  Ö_viks  dragspelslklubb hälsades också välkomna . Cirka 60 stycken kom till  festen  denna soliga dag Tore Forsberg som fyllde 74 år han blev grattad med ett fyrfaldigt leve  Dagens program presenterades  . Reseledare Gunilla Kallin informerade om en resa till Vännäs .Dagens underhållare spelade och sjöng många fina sommarsånger när det bjöds på nygrillade hamburgare Ett lotteri såldes med många fina vinster   att  vinna . Efter det att alla fått sig en hamburgare så var det dags för en frågeslinga med kluriga frågor . Dragning gjordes på det försålda lotteriet och de som hade turen på sin sida kunde välja  vinst  från  vinstbordet . Vinnarna av  frågeslingan  redovisades  och de med de 10 bästa resultaten  fick komma fram och hämta en   vinst . Därefter bjöds det på gott fika med mackor och go´kaka . Ordf. avslutade dagen med att tacka dagens  underhålare ,och  alla som varit med och ordnat dagens fest , och skänkt vinster till lotteriet och frågeslingan. Sonja och Tore fick ett tack för att de upplåtit torpet till dagen  fest . Nästa träff blir surströmmingsfesten i Gottne  den  21/8       

Ernst Bergman                                                             

PRO Mo

PRO Mo höll sitt medlemsmöte på MIK:s klubbstuga i Moliden onsdagen den 21 Maj . Cirka 45 medlemmar hade infunnits sig mötet och vädret var det allra  bästa  tänkbara . Ordförande Ernst Bergman hälsade alla hjärtligt  välkomna .  Dagordningen presenterades och  godkändes . Sedan blev det genomgång av de skrivelser och protokoll som inkommit sedan förra  medlemsmötet . Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes . Hedersmedlemmen Augusta Sallander fyller 93 år den 28 Maj  En kort information från Rigaresan lämnades . Gunilla Kallin rapporterade från PROvetartävlingen där PRO MO hamnade på en hedrande 6:e plats . Trafikombudet Sven Sandberg rapporterade från en  träff  för trafikombud  han varit på . Det blev även en information om att PRO Mo:s Teater/Revy grupp  hade varit på Rosenborg och underhållit . Boulespelet har startat och det är på torsdagar kl. 18.00 vid MIK:s klubbstuga i Moliden . Därefter var det dags för fika med goda smörgåsar och go´kaka . Dagen avslutades med auktion på växter som medlemmarna  skänkt . Det blev ett bra tillskott till föreningens kassa. Ordförande avslutade mötet med att tacka fikagruppen Elsy ,Margot och Siv för ett gott fika och de fick en välförtjänt applåd . Ett tack riktadse även till de som skänkt växter . Det påmindes om sommarfesten den 23 Juli på ” Lasse Ragnars Torp i Hållen      

Ernst Bergman

Auktionsroparen Ernst Bergman med assistenser

                                                                                   PRO Mo

PRO Mo hade bjudit sina medlemmar till medlemsmöte den 24 april på MIK:s klubbstuga i Moliden. Ordförande Ernst Bergman hälsade cirka 40 stycken medlemmar hjärtligt  välkomna . Dagens gäst Anders Hörnblad hälsades också  välkommen . Efter att dagordningen presenterats så överlämnades ordet till Anders som presenterade sig och det ämne han skulle informara om . Han höll en mycket intressant  föreläsning om hur det är att drabbas av prostatacancer och hur den kan behandlas . Han blev tackad med en stor applåd  och ett presentkort i stället för blommor . Därefter lästes föregående mötesprotokoll upp och godkändes. Sedan blev det information av de skrivelser som inkommit till föreningen sedan förra mötet. Studieorganisatör Ulla Sjölund informerade om en ny cirkel om trädgårdsodling som startar den 29 april på Föreningsgården i Gottne  En grupp på 4 personer som skall representera PRO Mo i Veteranvetartävlingen i Husum den 15 Maj skall utses . Karin Forsberg åtog sig uppgiften att fixa detta . Det blev efter  detta avslutning med gott fika som Vanda , Bernt och Inga ordnat och de fick en välförtjänt applåd för detta. Ordförande påminde om nästa möte som är den 21 Maj  bl.a med auktion på skänkta växter.

Ernst BergmanMo PRO

Onsdagen den 19 mars hade Mo PRO  inbjudit  till medlemsmöte på Gottne IF:s Föreningsgård. Ordförande Ernst Bergman hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Dagens gäst som skulle informera om Qigong kunde inte komma på grund av sjukdom. Dagordningen presenterades och godkändes . Sekreterare Tore Forsberg  läste upp föregående nedlemsprotokoll som godkändes . Sedan blev det information om de skrivelser som inkommit till PRO Mo sedan  förra  mötet . Reseledare Gunilla Kallin informerade om utbudet av resor som finns att tillgå och om resan till Riga den 8 maj . Det påmindes om Gudstjänsten som Mo församling och PRO Mo håller gemensamt den 30 mars på Församlingshemmet i Mo . Därefter serverades det fika av dagens fikagrupp och årets programblad delades ut . Dagen avslutades med två rundor Bingo med PRO:s skraplotter och ”Tialotter” som vinster .  Ordförande förklarade dagens möte avslutat och fikagruppen  Siv ,Ingrid och Gunilla fick en stor applåd för det goda fikat . Nästa medlemsmöte är den 24 april på MIK;s Klubbstuga i Moliden .

Ernst Bergman

Gunvor, Gösta och Tore fikar på medlemsmötet
Årsmöte PRO Mo


Pro Mo hade den 19 Feb. inbjudit sina medlammar till årsmöte på Församlingshemmet i Mo  Ordförande  Ernst Bergman hälsade de 55 stycken närvarande välkomna . Åke Forsberg , Birgitta Blomkvist och Marie Hörnell som var inbjudna för att medverka vid årsmötesförhandlingarna hälsades också välkomna . Två stycken nya medlemmar hälsades välkomna i föreningen med en applåd . Birgitta inledde med en parentation över de medlemmar som avlidit under år 2013 med Marie Hörnell som  spelade på pianot till de psalmer som sjöngs .  Efter att dagordningen godkänts så inleddes årsmötet med val av presidiet där Åke Forsberg valdes till mötesordförande och Birgitta Blomkvist som mötessekreterare  . Av verksamhetsberättelsen som Tore Forsberg läste upp så framgick att år 2013 varit ett år med många aktiviteter i föreningen Kassör Mona Kallin föredrog Resultat- och Balansräkningen och det framgick att föreningens ekonomi är god . Ansvarsfrihet för styrelsen  beviljades . Val av styrelse gjordes enlig följande Ordf. Ernst Bergman , Kassör Mona Kallin Sekr. Tore Forsberg , Studieorg Ulla Sjölund , Ledamöter Åke Englund , Ery Håkansson och Bengt Westman . Ersättare Ulla Andersson och Sven Sandberg Avgående ledamöterna Conny Sallander och Anita Pettersson avtackades med blommor och en  burk  honung . Några roliga historier berättades av Åke  ,Ernst och Birgitta. Karl Johan Edblad fick ett tack för att han skänkt en ordförandeklubba av älghorn till PRO  Mo . Hilma Persson tackade för uppvaktningen på 93 årsdagen med en sång .  Åke och Birgitta som satt i presidiet avtackades med blommor och en applåd. Årsmötet avslutades med att det bjöds på semlor och kaffe/te. Ett tack till de som fixade fikat .  Nästa möte är i Gottne den 19/3 .


Ernst BergmanÅrsmötesdeltagare som fikar på årsmötet 2014    
Julfest Pro Mo

     PRO Mo hade inbjudit sina medlemmar till julfest på Mo Församlingshem onsdagen den 11 dec.          Ordf. Ernst Bergman hälsade de cirka 80-talet närvarande medlemmarna välkomna . Åke Sjöström och Evy Jonson som stod för underhållningen hälsades också välkomna . 6 stycken nya medlemmar hälsades välkomna. Programmet presenterades. Efter inledningen så framförde Evy och Åke några kända julpsalmer där alla kunde sjunga med . Sedan blev det luciatåg med ungdomar från Moskolan. De fick en stor applåd för sitt fina framträdande  och dom skänkte sitt gage till behövande på Filipinerna . Efter luciaframträdandet var det dags för en jultallrik med mycket gott på . När alla fått av den goda maten var det dags för Åke att kåsera och det gjorde han på ett proffsigt sätt och lockade fram många skratt . Åke och Evy tackades med varsitt julklappspaket och en applåd . Därefter serverades det risgrynsgröt . Dragning gjordes på de lotter som sålts och det var många fina vinster som hämtades av vinnarna . Ordförande framförde ett tack till festkommitte´n , styrelsen och de som skänkt vinster till lotteriet och de fick en välförtjäntapplåd Alla tillönskades en God Jul och Ett Gott Nytt År och på återseende nästa år.    

Ernst Bergman                                                   

 
Åke Sjöström som underhöll på julfesten
 
Comments